Информативна средства

1. Архив Југославије : водич за кориснике архивске грађе. Београд : Архив Југославије, 1985. - 68 стр. : илустр. ; 24 cm  (лат.) (распарчано)

2. Архив Југославије 1950-1995. - Београд : Архив Југославије, 1995. - 173 стр. ; 29 cm  (распарчано)

3. Архив Југославије 1950-2000 уредник Комнен Пијевац - Београд : Архив Југославије, 2000. - 206 стр. : илустр. ; 29 cm  (распарчано)

4. Архив Југославије = The Archives of Yugoslavia аутори Лилијана Ратковић-Трифуновић ... и др. - Београд : Архив Југославије, 2010. - 56 стр. : илустр. 23 cm 

5. Архив Југославије = Тhe Archives of Yugoslavia [Лилијана Ратковић-Трифуновић … и др.]. – Београд : Архив Југославије, 2019. – 60 стр. : илустр, ; 23 cm 

6. ВОДИЧ кроз збирке Душан Јончић, Гојко Маловић, Саша Илић, Нада Петровић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2007 (Београд : Богдановић). - 188 стр. : илустр. ; 24 cm 

7. Докнић, Бранка
Водич кроз фондове Архива Југославије : 1945-2006 : архивски фондови културе, просвете, науке и информисања / Бранка Докнић. - Београд : Архив Југославије, 2018. - 249 стр.

8. Докнић, Бранка - Петровић, Милић Ф.
Водич кроз фондове Архива Југославије 1945-2006 : Архивски фондови Председника Републике, Скупштине, Владе и њихових сталних тела и служби / Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 279 стр.

9. ЖУПАНЧИЋ, Тонка - Збирка Милана Стојадиновића : инвентар АЈ-37
Збирка Милана Стојадиновића : инвентар АЈ-37 / Тонка Жупанчић. – Београд : Архив Југославије, 1999. – XXIX  , 418 стр. – (Библиотека информативних средстава. Инвентари фондова и збирки)

10. Заштита архивске грађе Федерације приредио Богдан Лекић. - Београд :Архив Југославије : Привредни преглед, 1988. - 184 стр. ; 20 cm  (лат.) (распарчано)

11. Индекс садржаја информативних средстава сређених и обрађених фондова и збирки Архива Југославије. Књ. 1-2. - Београд : Архив Југославије, 1995. - (187 ; 300) стр. ; 29 cm  (лат.) (распарчано)

12. Канцеларијско пословање савезних органа и оранизација : (материјали са саветовања и прописи) приредили Богдан Лекић, Олга Гилер. - Београд: Архив Југославије : Народна банка, 1990. - 125 стр. ; 20 cm  (лат.)(распарчано)

13. Корисници, теме истраживања и коришћени фондови : 1958-1994 приредио Димитрије Спасојевић. - Београд : Архив Југославије, 1996. - 883 стр. ; 29 cm  . - (Библиотека информативних средстава) (лат.) (распарчано)

14. Корисници, теме истраживања и коришћени фондови : Књ. 2, 1995-1998 приредио Димитрије Спасојевић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2008. - 278 стр. (лат.)

15. Корисници, теме истраживања и коришћени фондови : Књ. 3, 1999-2003 приредио Димитрије Спасојевић. - Београд : Србије и Црне Горе, 2008. - 277 стр. (лат.)

16. КОСИЋ, Василије
Инвентар АЈ-74 : Двор Краљевине Југославије : 1918-1948 / Василије Косић. – Београд : Архив Југославије, 2003 (Београд: Служба за заједничке послове савезне владе и савезних органа управе). - В, 214 стр.; 30 cm . – (Библиотека информативних средстава. Инвентари фондова и збирки) (распарчано) PDF

17. КОСИЋ, Василије
Фонд Министарства индустрије ФНРЈ 1944-1948 : инвентар АЈ-17 / Василије Косић. – Београд : Архив Југославије, 1999. – XXX , 175 стр. – (Библиотека информативних средстава. Инвентари фондова и збирки) PDF

18. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирјана
Библиографија Архива Југославије / приредила Мирјана Милосављевић. - Београд : Архив Југославије, 1995. - 286 стр. ; 29 cm . - (Библиотека информативних средстава) (лат.) (распарчано)

19. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирјана
Библиографија стручних радова из архивистике / приредила Мирјана Милосављевић. - Београд : Архив Југославије, 1995. - 202 стр. ; 29 cm . - (Библиотека информативних средстава) (лат.) (распарчано)

20. Петровић, Милић Ф.
Водич кроз фондове Архива Југославије : 1945-2006. Правосуђе, законодавство, општа управа, персонални послови, информације, верска питања и мањинска права, унутрашња политика, управне организације, судови, тужилаштва и правобранилаштва. – Београд : Архив Југославије, 2018. – 361 стр. ; 24 cm 

21. ПИЈЕВАЦ, Комнен - Водич кроз фондове Краљевине Југославије
Водич кроз фондове Краљевине Југославије = A Guide Through the Holding Funds of the Kingdom of Yugoslavia / Комнен Пијевац, Миладин Милошевић, Вукман Боричић. – Београд : Архив Југославије, 2000. – 218 стр. : илустр.

22. Спровођење Уредбе о посебним мерама заштите регистратурског материјала и архивске грађе Федерације : (материјал са саветовања) приредио Момчило Анђелковић. - Београд : Архив Југославије, 1990. - 63 стр. ; 21 cm  (лат.) (распарчано)

23. СРНДОВИЋ, Сузана
Библиографија југословенске исељеничке периодике у Северној и Јужној Америци до 1945 / Сузана Срндовић ; предговор и увод Предраг Крејић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2008. - 96 стр.

24. СРНДОВИЋ, Сузана - Каталог штампане грађе у фондовима и збиркама Архива Југославије. Књ. 1. Каталог штампане грађе у фондовима и збиркама Архива Југославије. Књ. 1. Збирке: Јован Јовановић Пижон, Милан Стојадиновић, Сава Н. Косановић, Ђура Поповић / Сузана Срндовић. – Београд : Архив Југославије, 1999. – 376 стр. – (Библиотека информативних средстава. Каталози) (лат.) (распарчано)

Датум измене стране: 14.01.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |