Конгреси, семинари и саветовања

kongresi_seminari_savetovanja.jpg

Професионално усавршавање архивиста и њихових помоћника остварује се путем специјализованих курсева и учествовањем на конгресима, семинарима и саветовањима који у свом фокусу имају архивистичку теорију и праксу.
Преглед стручних скупова на којима су присуствовали радници Архива:

Датум измене стране: 23.11.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |