ПИЈЕВАЦ, Комнен - Водич кроз фондове Краљевине Југославије

Водич представља прву у серији публикација које се планирају у наредним годинама како би се заинтересованој јавности дале на увид основне информације о свим фондовима, личним фондовима и збиркама које се чувају у Архиву.

Библиографски опис:

ПИЈЕВАЦ, Комнен Водич кроз фондове Краљевине Југославије = A Guide Through the Holding Funds of the Kingdom of Yugoslavia / Комнен Пијевац, Миладин Милошевић, Вукман Боричић. – Београд : Архив Југославије, 2000. – 218 стр. : илустр.

 

  • садржај PDF
  • уводне напомене PDF

Датум измене стране: 14.01.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |