Како се припремити

Пре него што дођете у Архив Југославије саветујемо Вам:

  • Да се информишете да ли Архив чува архивску грађу која је Вама потребна.

  • Погледате на сајту Архива пописe фондова и збирки.

  • Претражите базу података Инвентар. Уношењем кључне речи добићете информацију у којим се све фондовима и збиркама налази тражена реч. У базу података, за сада је унето 146 инвентара фондова и збирки.

  • Уколико желите да истражујете геолошке карте, потребно је да се претходно обратите Архиву са објашњењем за које потребе их истражујете. Архив је у обавези да све захтеве који се односе на коришћење геолошке документације проследи на даље поступање Министарству рударства и енергетике Републике Србије, сходно одредбама члана 5 став 1 тачка 1 Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС“, број 195/18) . Након добијања одговора из Министарства, обавестићемо Вас када можете започети истраживање у читаоници Архива.

  • Грађа од чијег настанка није прошло више од 30 година може се користити само за потребе ствараоца или за потребе државе.

Уколико Архив чува архивску грађу која је Вама потребна, можете доћи у читаоницу и обавити истраживање. Радно време читаонице је сваким радним даном (понедељак – петак) од 8:00 до 15:00 часова.

Кад кренете у Архив понесите личну карту (пасош).

 

Стигли сте - упознајте се са уобичајеном процедуром


На пријавници се пријављујете, дајете на увид личну карту или пасош, и добијате пропусницу и кључ са бројем ормарића за одлагање гардеробе и других ствари.


У холу вас дочекује мања изложба о Архиву Југославије и стална изложба „Историјске карте Југославије“. Пратећи леви смер кретања ходником проћи ћете поред библиотеке (соба 23), а после неколико степеника уколико наставите право ходником видећете ормариће за гардеробу и улаз у читаоницу (соба 28).


У читаоницу се уносе само ствари које су неопходне за рад (празан папир, графитна оловка, лаптоп).


Пре почетка истраживања попуњавате формулар Пријава за коришћење архивске грађе. Уписујете податке везане за Вашу тему (назив теме, сврху, број и назив фондова и збирки које желите да истражујете) и личне податке.Уз Пријаву за коришћење архивске грађе попуњавате и Обавештење о подацима о личности које Архив Југославије прикупља.

 

У читаоници можете користити сва информативна средства, као и библиотечки материјал. Скрећемо Вам пажњу и на постојање публикације ЕВИДЕНТ у којој су приказани подаци о истраживачима, истраживаним темама и коришћеним фондовима/збиркама Архива (доступно за период: 1958-2003. година) која Вам може бити од велике помоћи уколико се бавите темом која је слична некој од већ обрађиваних.


Архивску грађу коју желите да прегледате морате да наручите, уписивањем сигнатура одабране грађе за истраживање у формулар Требовање (број фонда, број фасцикле, број архивске јединице или сигнатура књиге евиденција). Наручивање архивске грађе за наредни радни дан је до 13 часова. Једним требовањем можете да добијете 4 фасцикле, 4 књиге евиденција, 10 јединица описа или 2 ролне микрофилма. Дигитализована архивска грађа се не требује, већ можете истог дана да је прегледате на рачунарима.


Дозвољено је фотографисање, уз надокнаду дефинисану Правилником.


У Архиву је обезбеђено фотокопирање оригиналне архивске грађе, те скенирање и нарезивање дигиталних копија архивске грађе, сходно попуњеном захтеву.

За додатне информације можете нас контактирати на citaonica@arhivyu.rs

Датум измене стране: 26. 09. 2023.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |