Јавне набавке

Од 2021. године јавне набавке се оглашавају само на Порталу јавних набавки.

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2024. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за 2024. годину. PDF.

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2023. ГОДИНУ

 • Измена плана јавних набавки - октобар 2023. годину. PDF.

 • Измена плана јавних набавки за 2023. годину. PDF.

 • План јавних набавки за 2023. годину. PDF.

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за 2022. годину. PDF.

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за 2021. годину. PDF.

  ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020. ГОДИНУ

 • План јавних набавки за 2020. годину. PDF.

 • Одлука о усвајању плана PDF.

 • Измена плана јавних набавки за 2020. годину PDF.

 • План јавних набавки - октобар 2020. година PDF.


Датум измене стране: 02.04.2021.

2024. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |