О АРХИВУ

Општим законом о државним архивама основана је 21.01.1950. године ДРЖАВНА АРХИВА ФНРЈ. Архив је неколико пута мењао име, а најдуже је радио и у јавности је најпознатији као Архив Југославије. Архив је надлежан да прикупља, чува, сређује, обрађује и даје на коришћење архивску грађу насталу радом институција југословенске државе (од оснивања 1918 до распада 2006. године) и појединих личности.

Сарадња архива са сличним институцијама, како у земљи тако и у иностранству, установљена је из природне потребе да се искуства размене како би се позитивне иницијативе и пракса других прихватили.

Сазнајте како о раду Архива извештавају медији и шта кажу истраживачи и посетиоци Архива.

Преглед јавних набавки (2013-2020)

Датум измене стране: 05. 10. 2022

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |