Часопис "Архив"

Часопис Архив је покренут 2000. године у Архиву Југославије, који је његов оснивач и издавач. Први број часописа штампан је 2000, а представљен јавности 21. јануара 2001. Према одлуци Редакције, структуру часописа чине стручни радови из: архивистике, историографије, документи, информације о раду и догађајима у Архиву Југославије, галерија (из збирке фотографија) и прикази нових издања.

Редакција Архива и овим путем обавештава заинтересоване појединце и архивске установе да у часопису могу презентовати резултате својих истраживања, новости у методу рада и друге прилоге који могу допринети размени и унапређењу сазнања у архивистичкој струци и историјској науци.

Прилоге за часопис слати на адресу: Архив Југославије, Васе Пелагића 33, 11000 Београд, Србија или на e-пошту редакције: redakcija.sekretar@arhivyu.rs

 

Последњи број

 
 

Сви бројеви

 
 

Претраживање

 
 

Упутство сарадницима

 

Датум измене стране: 22. 02. 2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |