Интернет изложбе

Рубрика Документи говоре замишљена је као мали електронски зборник докумената, којим се приказује богатство фондова Архива Југославије. Приређивачи су као основни критеријум за одабир докумената узели њихову тематску повезаност, чиме су желели да илуструју и препоруче различите истраживачке теме које се могу обрадити користећи доступну грађу Архива Југославије.

ЈУГОСЛОВЕНСКА ДРЖАВА И ИСЕЉЕНИШТВО У ЈУЖНОЈ АМЕРИЦИ 1921-1945.

Аутори изложбе: Лидија Опојевлић Хофман, Jелена Ђуришић, Иван Хофман, Предраг Крејић

Датум измене стране: 17.05.2022

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |