Промоције

Arhiv Jugoslavije

Издања зборника архивске грађе или књига насталих на основу истраживања у Архиву прате и промоције које се углавном организују у згради Архива, у великој сали у приземљу. Промоције се редовно чине и за издања чији је Архив суиздавач. У периоду од 2000. године одржане суследеће промоције:

 • Београд 23. фебруар
  • Богдан Лекић, Архивистика, Београд, 2006.
 • Београд 14. децембар
  • Др Момчило Исић, Основно школство у Србији 1918-1941, књ. 1 и 2, Београд, 2005.
 • Београд 14. децембар
  • Мр Слободан Селинић, Београд 1960-1941, снабдевање и исхрана, Београд, 2005.
 • Београд 19. октобар 2005.
 • Београд 15. јун
  • Велике силе и мале државе у хладном рату 1945-1955 - Случај Југославије, Зборник радова са међународне научне конференције, Београд, 3-4. новембар 2003. Београд, 2005.
 • Београд 15. јун
  • Архив, часопис Архива Србије и Црне Горе (Година V, бр. 2)
 • Београд 12. април
  • Исидор Ђуковић, Рудничани и Tаковци у ослободилачким ратовима Србије 1912-1918, Горњи Милановац, 2005.
 • Београд 26. јануар
  • Мр Горан Милорадовић, Карантин за идеје, логори за изолацију сумњивих елемената у Краљевини СХС 1919-1922, Београд, 2004.
 • Београд 26. јануар
  • Мр Драгомир Бонџић, Београдски универзитет 1944-1952, Београд, 2004.

Датум измене стране: 26.02.2022.

2024. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |