Издања

Издања у електронској форми

Kултурна политика Jугославије 1945-1952.

Издавач: Архив Југославије

Приредили: др Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић и Иван Хофман

Штампа: Књига Комерц Д.О.О Београд

Тираж: 300 примерака

Место: Београд, 2009.

Редакција: проф. др Љубодраг Димић, мр Драгомир Бонџић, др Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић и Иван Хофман

За издавача: в.д. директора Миладин Милошевић

Књига 1 PDF

Књига 2 PDF


Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1929-1931.

Издавач: Архив Југославије

Приредили: проф. др Љубодраг Димић, проф. др Никола Жутић и Благоје Исаиловић

Штампа: Службени лист СРЈ Београд

Место: Београд, 2002.

За издавача: в.д. директора Миладин Милошевић

Записници PDF


Записници са седница Министарског савета Краљевине Југославије 1941-1945.

Издавач: Архив Србије и Црне Горе

Приредили: Комнен Пијевац, Душан Јончић

Предговор: проф. др Љубодраг Димић

Штампа: Службени лист СРЈ Београд

Место: Београд, 2004.

За издавача: в.д. директора Миладин Милошевић

Уводне напомене: мр Комнен Пијевац и Душан Јончић

Записници PDF


Датум измене стране: 15.04.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |