Посета студената прве године историје Филозофског факултета Универзитета у Београду

2023-04-10 Категорија: Посете

Дана 10. априла 2023. године у Архиву Југославије у оквиру предмета Увод у историјске студије, проф. др Чедомир Антић одржао је вежбе студентима прве године историје.
Испред Архива Југославије студенте су дочекали и упознали их са радом Архива, историјатом, фондовима и зградом Ивана Божовић, виши архивист и Драган Теодосић, руководилац Одељења за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу.

Током свог боравка у Архиву Југославије студенти су обишли и упознали се са радом Одељења за сређивање и обраду архивске грађе, процесом дигитализације, депое Архива, лабораторију за конзервацију и рестаурацију, читаоницу, библиотеку, а на послетку и изложбу „Српски народ и југословенска држава – војска 1918–1992“, кроз коју их је стручно водио Драган Теодосић, један од аутора изложбе.

Датум измене стране: 28. 04. 2023

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |