Током 2019. године радници Архива присуствовали су следећим скуповима:

Датум:  9-11. октобар 2019

Место:  Чачак (Србија)

Назив скупа:  "Међународно архивистичко саветовање Чачак 2019"

Тема скупа:  "Архиви у електронском окружењу" и "Архивска служба данас и у будућности – актуелна питања и проблеми"

У периоду од 9. до 11. октобра 2019. године у Чачку је одржано Међунардно архивистичко саветовање у организацији Архивистичког друштва Србије на коме је реферате поднело укупно 36 излагача. Из Архива Југославије реферате су изложили: Иван Хофман, архивски саветник, са темом Пример визуелизације научно-истарживачког рада. "Ми градимо пругу – пруга гради нас" и Славен Чоловић, архивиста, са темом "Архиви Србије у бинарном систему – технолошки искорак или дигитални мрак".

 

На скупу су учествовали представници архивске струке са подручја Србије, Босне и Херцеговине, Хрватске и Холандије.


Датум:  28-29. октобар 2019

Место:  Нови Сад (Србија)

Тема скупа:  "Чишћење: етика, техника и естетика"

Међународна конзерваторска конференција Чишћење: етика, техника и естетика, одржана је је 28-29. октобра 2019. у Новом Саду, у Галерији Матице српске.

Међународна конференција је организована у партнерству са Министарством културе Републике Србије и уз подршку амбасаде Рeпублике Италије у Београду ‒ Италијанског института за културу, као и амбасаде Републике Аустрије у Београду ‒ Аустријског културног форума. Посвећена је савременом приступу у чишћењу слика и других полихромних уметничких предмета, као дела конзерваторске струке који се брзо развија и у којем је потребно стално пратити нова достигнућа науке и примере добре стручне праксе.

Конференцију је отворила др Тијана Палковљевић Бугарски, управница Галерије Матице српске, док је уводно излагање Opificio delle Pietre Dure, имао др Марко Чати из Фиренце.

Презентовано је 16 радова стручњака из институција заштите културних споменика у Италији, Аустрији и Србији. Представник Архива Југославије, Светлана Перовић Ивовић, конзерватор-саветник, презентовала је рад на тему "Суво чишћење папирних артефаката".

 

После свих излагања одржане су презентације савремених метода конзервације. Тако је Сања Белић, ПМФ у Новом Саду - Департман за хемију, биохемију и заштиту животне средине, учесницима скупа представила методе прављења пуфера, који се све више користе у чишћењу уметничких предмета, скренувши пажњу на тенденцију смањења употребе комерцијалних растварача, а повећање рада на основу препорука и принципа зелене хемије. Др Снежана Вучетић, доцент на Катедри за инжењерство материјала Технолошког факултета Универзитета у Новом Саду, говорила је о прoцeни успешнoсти кoнзeрвaтoрскoг трeтмaнa на основу мерења координата боја и практично је представила колориметријско мерење.


Датум измене стране: 20.01.2022.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |