Током 2010. године радници Архива присуствовали су следећим скуповима:

Датум:  16. април 2010. године

Место:  Београд

Назив скупа:  "Где и када почиње заштита архивске грађе – примена стандарда СРПС ИСО 15489"

Сесија трибине одржана је 16. априла 2010. године у амфитеатру Архива Југославије, према већ утврђеном програму рада, уз присуство бројних архивиста из готово свих архива у Србији.

Након поздравне речи Миладина Милошевића, в.д. директора Архива Југославије, уводно излагање "СРПС ИСО 15489 – УНИВЕРЗАЛНИ АЛАТ" имао је модератор скупа, Младен Вујовић, архивиста, председника Комисије за инфомације и документацију - архивистика (ИСО Комитет 46) при Институту за стандардизацију републике Србије, помоћник директора Музеја Никола Тесла. Инострани гости др Владимир Жумер из Архива Републике Словеније и др Михаил В. Ларин, директор Сверуског научно-истраживачког института за документацију и архивистику из Москве говорили су о примени стандарда ИСО 15489 у Словенији односно у Руској Федерацији.

После паузе, уследила су излагања стручњака о примени стандарда   СРПС ИСО 15489, искуствима и методологији примене.
Светлана Аџић, начелник Центра за информације у Историјском архиву Београда, члан Радне групе за израду Закона о архивској грађи и архивској служби Републике Србије и члан  Комисије за инфомације и документацију - архивистика (ИСО Комитет 46) говорила је о стандарду  СРПС ИСО 15489 у нацрту закона о архивској грађи и архивској служби Републике Србије; Ђорђе Станичић, Генерални секретар Сталне конференције градова и општина (СКГО) упознао је присутне са искуствима  (СКГО) у обликовању система управљања документима на основу стандарда СРПС ИСО 15489. О методологији пројектовања и примене стандарда ИСО 15489 у ЈП Електропривреда Србије говорио је Милан Вучетић, помоћник директора Дирекције за правне послове и људске ресурсе у том предузећу, а тема излагања мр Срђана Гажевића, директора ЛМГ д.о.о, била је "Потреба сталне ревизије система управљања документима".

Трибина је завршена у 14 часова.


Датум:  13 - 18. септембар 2010. године

Место:  Осло (Норвешка)

Назив скупа:  42. Међународна конференција Округлог стола архива

Тема скупа:  "Поверење и приступ: изазови за управљање архивском грађом и архивима у ери дигитализације"

Четрдесет друга Међународна конференција округлог стола архива окупила је делегате из око 90 земаља, представнике неколико међународних организација, официре МАС-ових секција, почасне чланове, посматраче, укупно око 270 учесника. Представници Архива Југославије били су в.д. директора Миладин Милошевић и архивски саветник Ранка Рађеновић.

 


Датум:  11 - 12. октобар 2010

Место:  Трст (Италија)

Назив скупа:  20. међународни архивски дан

Тема скупа:  "Архивско законодавство" и "Веб сајтови посвећени архивима"

Међународни скуп 20. међународни архивски дан одржан је у Трсту, Италија, 11. и 12. октобра 2010. године. Традиционално, организатор саветовања био је Међународни институт за архивистику Трст – Марибор (International Institute fоr Archives Science of Trieste and Maribor), а подршку су пружили Државни архив у Трсту и Централноевропска иницијатива (CEI). Скупу који је окупио преко 100 архивских посленика, присуствовали су и Charles Kecksemeti, некадашњи генерални директор МАС-а и David Leitch, генерални секретар МАС-а.

У раду под називом "Архиви на Интернету: случај Србије" представница Архива Југославије, Оливера Порубовић-Видовић, даје приказ садржаја које архиви у Србији нуде на својим сајтовима и разматра у којој мери су испуњени критеријуми квалитета дефинисани пројектом MINERVA.


Датум измене стране: 22.04.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |