Запослени

Укупан број запослених у Архиву је 45, и то:

28 са високом стручном спремом од којих, три доктора наука и два магистра

8 са вишом стручном спремом

9 са средњом школском спремом

Број запослених који имају стручна звања је следећи:

Aрхивски саветник - 7

Виши архивист - 10

Архивист - 1

Виши архивски помоћник прве врсте - 5

Архивски помоћник прве врсте - 5

Архивски помоћник - 3

Конзерватор саветник - 1

Виши конзерватор - 1

Презиме и име Звање Библиографија
Терзић Др Милан Директор PDF
Тешић Мр Драган Заменик директора
Арсеновић Весна Виши архивски помоћник прве врсте
Баста Милица Секретар
Божовић Ивана Виши архивист PDF
Бојковић Др Душан Виши архивист PDF
Боровњак Ђурђија Виши архивист
Војновић Сања Архивски помоћник прве врсте
Вујић Милош Архивски помоћник за дигитализацију
Вукелић Татјана Администратор информационих система и технологија PDF
Вуковић Љубица Виши архивист PDF
Драгишић Драгана Виши архивски помоћник прве врсте
Ђокић Милан Виши архивски помоћник прве врсте
Ђукић Марина Архивски помоћник
Ђуришић Јелена Архивски саветник PDF
Ераковић Видосава Виши архивист PDF
Јегдић Станојка Виши конзерватор PDF
Јекић Владимир Архивски саветник
Ковачевић Диана Самостални правни сарадник
Ковачевић Јелена Виши архивист PDF
Кнежевић Бојана Руководилац финансијских и рачуноводствених послова
Крејић Предраг Архивски саветник PDF
Купрешанин Звонко Архивски помоћник PDF
Медаковић Милан Архивски саветник - руководилац Одељења
Милетић Јелена Архивски помоћник прве врсте
Миљевић Николина Виши архивист
Митровић Жарко Архивски помоћник прве врсте
Николић Драгана Виши архивски помоћник прве врсте
Опојевлић Хофман Лидија Архивски саветник - руководилац Одељења PDF
Павлићевић Јелена Правно кадровски аналитичар
Перовић-Ивовић Светлана Конзерватор саветник PDF
Петровић Mр Драгош Архивски саветник PDF
Пушица Бранко Виши архивист PDF
Радовановић Марко Виши aрхивист PDF
Стефановић Др Светлана Виши архивист PDF
Тадић Синиша Архивист
Теодосић Драган Виши архивист- руководилац Одељења PDF
Тинтор Јелена Самостални финансијско- рачуноводствени сарадник
Тодоровић Митар Помоћник директора
Тунгуз Александар Архивски помоћник прве врсте
Филиповић Дејан Архивски помоћник прве врсте
Филиповић Тамара
Хофман Иван Архивски саветник PDF
Чуровић Ленка Виши архивски помоћник прве врсте
Шербула Марина Технички секретар

Датум измене стране: 07.04.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |