Документа

НОРМАТИВНА АКТА

 • Статут Архива Југославије PDF
 • Одлука о изменама и допунама Статута Архива Југославије 1 PDF
 • Одлука о изменама и допунама Статута Архива Југославије 2 PDF
 • Одлука о оснивању Архива Југославије PDF
 • Одлука о утврђивању зграде Архива Југославије у Београду за споменик културе PDF
 • Правилник о организацији и систематизацији послова у Архиву Југославије PDF
 • Измене правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Југославије 2018 PDF
 • Измене правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Југославије 2019 PDF
 • Измене правилника о организацији и систематизацији послова у Архиву Југославије 2023 PDF
 • Правилник о ближем утврђивању поступка јавне набавке у Архиву Југославије PDF
 • Правилник о начину унутрашњег узбуњивања PDF
 • Правилник о заштити података о личности PDF
 • Лице за заштиту података о личности PDF
 • Правилник о безбедности и здрављу на раду PDF
 • Правилник о организацији буџетског рачуноводства PDF
 • Правилник о канцеларијском и архивском пословању Архива Југославије PDF
 • Правилник о планирању финансирања делатности Архива Југославије PDF
 • Правила коришћења службених објеката и просторија Архива Југославије са припадајућом опремом и парковским површинама PDF
 • Информације од јавног значаја PDF
 • Стратегија управљања ризицима у Архиву Југославије PDF

ПЛАН РАДА

  2024. година
 • План рада за 2024. година PDF
  2023. година
 • План рада за 2023. година PDF
  2022. година
 • План рада за 2022. година PDF
  2021. година
 • План рада за 2021. година PDF
  2020. година
 • План рада за 2020. година PDF
 • Одлука Управног одбора PDF

ИНФОРМАТОР О РАДУ

 • 2015. година PDF
 • 2016. година PDF
 • 2017. година PDF
 • 2018. година PDF
 • 2019. година PDF
 • 2020. година PDF
 • 2021. година PDF

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

 • 2018. година PDF
 • 2019. година PDF
 • 2020. година PDF
 • 2021. година PDF
 • 2022. година PDF
 • 2023. година PDF

Датум измене стране: 01. 04. 2024.

2024. Архив Југославије

 • |
 • |
 • |
 • |