2010. - Југословенске владе 1918-2006.

Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 22. јануар 2010.

Изложбу отворио: Небојша Брадић, министар културе Републике Србије

Организација: Архив Југославије

Аутор изложбе: др Гојко Маловић и Душан Јончић

Информативно средство: каталог PDF, плакат

Гостовања изложбе


Југословенска држава створена је 1. децембра 1918, када је проглашено Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца. Југославија као држава постојала је, са различитим облицима државног уређења и унутрашње управе, од 1918. до 2006. Према спољном свету Југославија је деловала као један државни субјекат. У унутрашњем уређењу у њој се уочавају четири основна дисконтинуирана периода:

 

  • 1. Краљевина Југославија (Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца; Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца) 1918-1945,
  • 2. Социјалистичка Федеративна Република Југославија (Демократска Федеративна Југославија; Федеративна Народна Република Југославија) 1945-1992,
  • 3. Савезна Република Југославија 1992-2003. и
  • 4. Државна заједница Србија и Црна Гора 2003-2006.

За време Краљевине Југославије (Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца, 1918-1920; Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца, 1920-1929), 1918-1945, постављено је и разрешено 46 влада. У периоду Народноослободилачког рата Југославије и постојања Демократске Федеративне Југославије, Федеративне Народне Републике Југославије и Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, од 1943-1992, деловало је 12 влада. У време Савезне Републике Југославије, 1992-2003, било је укупно 5 влада, док је за време Државне заједнице Србије и Црне Горе, 2003-2006, била једна влада. У целокупном периоду постојања југословенске државе 1918–2006. деловале су 64 владе.

Никола Пашић је био председник Министарског савета КСХС у десет мандата. Никола Узуновић, као председник владе, имао је најкраћи мандат, од 8. до 15. априла 1926. Временски најдужи мандат председника владе - 20 година,  имао је Јосип Броз Тито, председник Националног комитета ослобођења Југославије, 1943-1945, председник Министарског савета Демократске Федеративне Југославије, 1945-1946; председник Народне владе Федеративне Народне Републике Југославије, 1946-1953. и председник Савезног извршног већа, 1953-1963.
Персонални састави свих влада и неки од основних праваца њиховог деловања у периоду 1918-2006. представљени су на овој изложби.


Гостовања изложбе

ВРАЊЕ, 6. септембар 2012.

Изложба "Југословенске Владе од 1918-2006" Архива Југославије отворена је 6. септембра 2012. године у галерији Народног музеја у Врању, у организацији Историјског архива "31. јануар" Врање и Архива Југославије. Повод за отварање изложбе је обележавање 50 година рада Историјског архива "31. јануар" и одржавање манифестације "Дани Врања". На отварању присутне је поздравила Добринка Лозановска-Илијев, директор Историјског архива, а о поставци je говорио Душан Јончић, један од аутора изложбе.

УЖИЦЕ, 9.фебруар 2012.

Изложба Архива Југославије Југословенске владе 1918-2006, представљена је ужичкој публици 9. фебруара 2012. године, у Изложбеном салону Историјског архива у Ужицу . О изложби су говорили Мирослав Дучић, директор Историјског архива у Ужицу и мр Александар Савић, виши архивист Архива у Ужицу. Гостовања изложби Архива Југославије у Ужицу су само један од видова успешне сарадње два архива.

ЧАЧАК, 14. децембар 2011.

У галерији Међуопштинског историјског архива у Чачку 14. децембра 2011. године отворена је изложба Архива Југославије Југословенске владе 1918-2006, аутора др Гојка Маловића и Душана Јончића. Повод за постављање изложбе у Чачку било је обележавање Дана града Чачка. Изложбу је отворио Миладин Милошевић, директор Архива Југославије. На отварању су говорили и Дарко Домановић, начелник Моравичког округа и Лела Павловић, директорка Међуопштинског историјског архива.

ЗАЈЕЧАР, 17. децембар 2010.

У галерији историјског архива "Тимочка крајна" у Зајечару 17. децембра 2010. године отворена је изложба Архива Југославије Југословенске владе 1918-2006, аутора др Гојка Маловића и Душана Јончића. Повод за постављање изложбе у Зајечару је обележавање 165 година од рођења Николе Пашића. Изложбу је отворио Милaдин Милошевић, директор Архива Југославије.

Датум измене стране: 23.02.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |