Изложбе Aрхива

Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 17. децембар 1987.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Гојко Маловић

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, јесен 1986.

Организација:Архив Југославије, Архив ЦК СКЈ

Аутор изложбе:мр Гојко Маловић

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 21. јануара 1986.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Дојчиновић Слободанка

Информативно средство: проспект


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 26. јун 1984.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Живојин Спасић

Информативно средство: каталог


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 1983.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:мр Гојко Маловић

Информативно средство: каталог, плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 16. јул 1981.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Живојин Б. Спасић

Информативно средство: каталог , плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 28. мај 1980.

Организација:Архив Југославије, Војноисторијски институт, Скупштина СФРЈ, Архив ССУП и Архив ССИП

Аутор изложбе:Живојин Б. Спасић

Информативно средство: каталог, плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 25. децембар 1979.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Мр Гојко Маловић

Информативно средство: каталог, плакат


Датум измене стране: 28.02.2022.

2023. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |