Изложбе Aрхива

Место и датум отварања изложбе:Aрхив Југославије, Београд, 5. јун 2013.

Организација:Архив Југославије и Амбасада Републике Кубе

Аутор изложбе:Нада Пантелић и Душан Јончић

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Aрхив Југославије, Београд, 21. јануар 2013.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:др Гојко Маловић

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Библиотека града Београда, 6. децембар 2012.

Организација:Архив Југославије, Амбасада Алжира у Београду, Библиотека града Београда

Аутори изложбе:Нада Пантелић и Душан Јончић

Информативно средство: флајер PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Aрхив Југославије, Београд, 8. јун 2012.

Организација:Архив Југославије

Аутори изложбе:Миладин Милошевић и Душан Јончић

Информативно средство: каталог PDF , плакат


Место и датум отварања изложбе:Aрхив Југославије, Београд, 19. мај 2012.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Иван Хофман

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Aрхив Југославије, Београд, 10. октобар 2011.

Организација:Архив Југославије

Аутори изложбе:Душан Јончић и Јелена Ђуришић

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Централни хол Дома Народне скупштине, Београд, 5. септембар 2011.

Организација:Архив Југославије и Министарство спољних послова Републике Србије

Аутор изложбе:Нада Пантелић и Душан Јончић

Информативно средство: каталог PDF , плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 9. јун 2011.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:Нада Петровић и др Гојко Маловић

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 14. мај 2011.

Организација:Архив Југославије

Аутори изложбе:Зорица Нетај и мр Драгош Петровић


Место и датум отварања изложбе:Амбасада Алжира у Србији, Београд, 16. децембар 2010.

Организација:Архив Југославије

Аутори изложбе:Нада Пантелић и Душан Јончић


Место и датум отварања изложбе:Архив Југославије, Београд, 22. јануар 2010.

Организација:Архив Југославије

Аутор изложбе:др Гојко Маловић и Душан Јончић

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Србије и Црне Горе, Београд, 29. октобар 2008.

Организација:Архив Србије и Црне Горе

Аутор изложбе:Душан Јончић и др Гојко Маловић

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Србије и Црне Горе, Београд, 7. мај 2008.

Организација:Архив Србије и Црне Горе

Аутори изложбе:Предраг Крејић и Сузана Срндовић

Информативно средство: каталог PDF , плакат, Библиографија југословенске исељеничке периодике у Северној и Јужној Америци до 1945.


Место и датум отварања изложбе:Архив Србије и Црне Горе, Београд, 26. септембар 2007.

Организација:Архив Србије и Црне Горе

Аутор изложбе:Др Гојко Маловић и Душан Јончић

Информативно средство: каталог PDF, плакат


Место и датум отварања изложбе:Архив Србије и Црне Горе, Београд, 20. децембар 2006.

Организација:Архив Србије и Црне Горе

Аутор изложбе:Митар Тодоровић

Информативно средство: каталог PDF , плакат


Датум измене стране: 23.02.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |