Представљена монографија Специјална полиција у Београду 1941-1944

Београд, 21. октобар 2014.

 

У присуству бројних гостију, представника научног и културног живота, у организацији Архива Југославије и ЈП Завода за уџбенике, у Архиву Југославије је 21. октобра 2014. одржана промоција књиге Специјална полиција у Београду 1941-1944 аутора Бранислава Божовића.

На промоцији су говорили Драгољуб Којчић, в. д. директора и главног и одговорног уредника Завода за уџбенике, рецензент Миладин Милошевић, в. д. директора Архива Југославије, мр Драган Гачић, директор Историјског архива Београда и аутор књиге Бранислав Божовић.

Истакнуто је да је монографија настала из жеље да се, на основу дуготрајних истраживања релевантних историјских извора, дâ још један прилог за упознавање историје Београда, конкретно периода окупације током 1941–1944 , која је утицала на целокупан живот, била узрочник и регулатор свих збивања и битан чинилац функционисања и рада Управе града Београда, Специјалне полиције и свих подручних органа престоничке општеуправне и полицијске власти. Осим одсликавању општих збивања у окупираном Београду, у књизи је посебна пажња поклоњена приказивању Специјалне полиције, најактивнијег, најагресивнијег и најодговорнијег одељења Управе града Београда. Сагледано је њено место и улога у целокупном безбедносно-полицијском систему окупаторско-квислиншког поретка у Србији, њена функција у очувању тог поретка, средства којима се при томе служила, као и последице по становништво узроковане њеним деловањем. Те чињенице битно су утицале на опредељивање аутора у погледу садржаја, композиционе структуре и обима појединих делова ове књиге.

Монографија Специјална полиција у Београду 1941-1944 припада оном типу историографске литературе који има упориште у историјским изворима и релевантној научној литератури. На промоцији је посебно указано на садржајно богатство и обимност архивске грађе Управе града Београда као свеобухватаног извора аутентичних података. У питању су бројни документи из периода окупације: наредбе, извештаји, анализе, оцене, преписка и други списи, лични предмети хапшених и сумњивих лица, општи предмети (збирни материјал) о појединим проблемима итд.

Промоција књиге завршена је кратким обраћањем аутора књиге који је нагласио да су драгоцену помоћу у настајању и стварању ове монографије пружили рецензенти - професор Филозофског факултета др Љубодраг Димић и в. д. директора Архива Југославије Миладин Милошевић, а да му је заслугом Историјског архива Београда релевантна архивска грађа стављена на увид.

Датум измене стране: 29.09.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |