Часопис Архив - година XXIV, број 1-2

Издавач: Архив Југославије

ISSN: 1450-9733

Година: 2023

Импресум: PDF

Каталогизација: PDF

Упутство сарадницима: PDF

Садржај часописа: PDF

АРХИВИСТИКА

PDF  

Улога Главног архивског савета ФНРЈ у организацији и развоју архивске струке у Југославији (1950–1964)

Видосава Ераковић 9-27

PDF  

Библиографија др Богдана Лекића

Весна Лекић Поповић 28-34

ИСТОРИОГРАФИЈА

PDF  

Иницијативе за покретање ваздушног саобраћаја у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца пре 1927. године

Илија Кукобат 35-45

PDF  

Лист Демократија о црној берзи и шпекулацији 1945. године

Синиша Тадић 46-62

PDF  

Рад ревизионе аграрне комисије у Метохији 1945–1946

Душан Бојковић 63-85

PDF  

Западни медији о сукобу Југославије и Информбироа 1948. године

Марко Милетић 86-96

PDF  

Најтежа деценија у животу руске православне заједнице у Београду (1944–1954)

Алексеј Тимофејев 97-114

PDF  

Кратак преглед југословенске кинематографије из грађе Архива Југославије

Николина Миљевић 115-130

ДОКУМЕНТА

PDF  

Мисија Светозара Вукмановића Темпа за стварање Балканског штаба 1943

Милан Терзић 131-137

PDF  

Један извештај о положају Југословена у јужној Француској током 1944. године

Вук Перишић 138-150

PDF  

Извештај Кристе Ђорђевић са пута по Холандији, Белгији, Западној Немачкој, Швајцарској и Аустрији

Светлана Стефановић 151-179

ИНФОРМАЦИЈЕ

PDF  

Шеснаести суботички архивски дан, Градска кућа Суботица, 22. септембар 2023

Светлана Стефановић 180-181

PDF  

Извештај са VII mеђународног архивистичког саветовања „Kуршумлијска бања 2023”

Видосава Ераковић, Синиша Тадић 182-183

PDF  

ПРИКАЗИ

Živko Avramovski, Nemci o Kraljevini Jugoslaviji. Izveštaji nemačkih diplomatskih predstavnika 1920–1941. Tom II, 1929–1935, Beograd: Arhiv Jugoslavije, 2023, str. 778

Синиша Тадић 184-185

Датум измене стране: 07.03.2024.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |