Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије

Издавач: Архив Србије и Црне Горе
Главни и одговорни уредник: директор Мијомир Вујачић
Приредили: Нада Петровић и Саша Илић
Штампа: Атеље Богдановић
Тираж: 500 примерака
Београд, 2005.

 

Преузмите:

 

  • уводне напомене приређивача PDF
  • садржај PDF

Датум измене стране: 13.01.2022.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |