Часопис Архив - година X број 1/2

Издавач: Архив Југославије

ISSN: 1450-9733

Година: 2009

Импресум: PDF

Каталогизација: PDF

Упутство сарадницима: PDF

Садржај часописа: PDF

Списак сарадника: PDF

АРХИВИСТИКА

PDF  

Примена принципа слободне провенијенције у Архиву Југославије

Митар Тодоровић

PDF  

Осврт на нацрт Закона о архивској грађи и архивској служби

Милан Јакшић

PDF  

Трибина Сачувати и поделити памћење са другима. Студија случаја: Лична архива Николе Тесле

PDF  

Фондови и збирке Српске православне цркве у хрватским архивима и музејима

Горан Латиновић

PDF  

Закључци са XLI Међународне конференције Округлог стола архива, Малтa, 17–21. новембaр 2009 (превод с енглеског: Ранка Рађеновић)

ИСТОРИОГРАФИЈА

PDF  

Природни ресурси и њихова експлоатација – пример Вардарске бановине

Владан Јовановић

PDF  

Ловна привреда у Краљевини Југославији – Прилог историји лова

Љубомир Петровић

PDF  

Прилог о економско-социјалом положају колониста на Косову и Метохији 1918–1941

Александар Павловић

PDF  

Покушаји успостављања односа представника СССР и покрета Драже Михаиловића 1941–1942

Алексеј Тимофејев

PDF  

Прилог проучавању амнестија и аболиција политичких осуђеника у Југославији 1945–1980.

Срђан Цветковић

PDF  

Назад у неизвесност: Повратак југословенских емиграната у Југославију 1945–1951.

Петар Драгишић

ДОКУМЕНТА

PDF  

Документ о положају просветних радника у Федеративној Народној Републици Југославији

Ивана Добривојевић

ИЗ РАДА АРХИВА

PDF  

Нови сајт Архива Југославије – корак ближе истраживачима архивске грађе

Оливера Порубовић-Видовић

PDF  

Архив Југославије 2009. године

Нада Петровић

PDF  

ГАЛЕРИЈА

Збирка Љубомира Марића

Зорица Нетај

МЕЂУНАРОДНА АРХИВСКА САРАДЊА

PDF  

Међународни научни скуп „Ослобођење Београда 1944. године“, Архив Југославије, 20. и 21. октобар 2009

Оливера Марковић

PDF  

Јесења архивистичка школа – Трст 2009.

Јован. П. Поповић

PDF  

19. Meђународни архивски дан Трст 2009.

Јован. П. Поповић

PDF  

Технички и садржински проблеми класичног и електронског архивирања, Раденци, 25–27. март 2009.

Бранка Докнић

PDF  

Стаж Архивистичка теорија и пракса Париз, 16. новембар – 4. децембар 2009.

Оливера Порубовић-Видовић

PDF  

Међународни научни скуп: Миграциона кретања из, кроз и у Југоисточну Европу

Ангелики Музакити

ОСВРТИ

PDF  

О новом доприносу проучавању агитпроп културе. Осврт на зборник докумената Културна политика Југославије 1945–1952, 1–2, приредили др Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић, Иван Хофман, Београд, А

Драгомир Бонџић

PDF  

ПРИКАЗИ

Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1932. годину, књига III, приредила Нада Петровић, предговор Предраг Симић, Архив Србије и Црне Горе, Београд 2008, (487)

Драгомир Бонџић

Journal of the Society of Archivists, Volume 29, Number 1, April 2008 & Number 2, October 2008, (253)

Предраг Крејић

Зоран Вељановић, Југославија, потреба или заблуда – стварање Краљевине СХС 1918, Историјски архив, Кикинда, 2006, (253)

Драго Његован

Александар Раковић, Југословени и Ирска револуција 1916–1923, Београд 2009, (291)

Љубодраг Димић

Гласник Удружења архивских радника Републике Српске, год. I, бр. 1, Бања Лука, 2009, (582)

Гојко Маловић

Датум измене стране: 09.06.2021.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |