Документ месеца

Уклањање примерка књиге „Односи Србије и Аустроугарске у XX веку“ из књижара, Београд, 17. јун 1936.

Фонд: AJ-334 Министарство спољних послова Краљевине Југославије – Главна архива/Историјско одељење

Сигнатура документа: АЈ-334-ИО/ГА, 1936-ф-1-А/3

Број страница: 3

PDF

Коста Кумануди, тадашњи заступник министра спољних послова и министар без портфеља донео је у децембру 1930. године решење о слању професора др Владимира Ћоровића у Париз и Беч, ради истраживања и прибављања података у тамошњим архивима за потребе израде књиге о односима између Србије и Аустроугарске у XX веку и питању одговорности за Први светски рат. Фебруара 1936. године, начелник Главне архиве Иван Герасимовић упутио је представку помоћнику министра Вадиславу Мартинцу у вези са питањем прегледања књиге др Владимира Ћоровића „Односи између Србије и Аустро-Угарске у XX веку“. Убрзо потом, председник министарског савета и министар спољних послова Милан Стојадиновић донео је 21. фебруара 1936. решење о образовању комисије у саставу: др Александар Боди, посланик; Иван Герасимовић, начелник Главне архиве и Милан Костић, директор гимназије у пензији која би извршила преглед књиге проф. Ћоровића, у коликој мери она третира питање одговорности за Први светски рат као и дипломатских докумената подручног Министарства која су у књизи наведена. Већ у јуну Стојадиновић доноси ново решење о обустави истраживања професора Ћоровића у архивама Министарства иностраних послова Краљевине Југославије.

Припремила: Јелена Ђуришић, архивски саветник

Датум измене стране: 08.08.2023.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |