Документ месеца

Генерални конзулат Краљевине Југославије у Монтреалу

Фонд: AJ-420 Генерални конзулат Краљевине Југославије у Монтреалу

Сигнатура документа: АЈ-420-9-14

Број страница: 3

PDF

Представљени документ месеца је извештај који је Министарству иностраних послова Краљевине Срба , Хрвата и Словенаца (од 1929 Краљевине Југославије) послао конзулат (касније Генерални конзулат) у Монтреалу по питању организованог досељавања страних грађана у Канаду. Иако сам по себи уобичајен документ какав су конзуларни представници Краљевне СХС редовно слали (исељеничко питање је било најчешћа тема) овај ипак има значајну симболичну и историјску вредност јер обележава стогодишњицу од почетка нове етапе организованог насељавања Канаде у којој ће значајну улогу имати и досељеници са подручја бивше Југославије.

Канада као веома слабо насељена и недовољно развијена земља имала је потребу за досељавањем страних грађана те је њена влада овластила најпре велику желеничку компанију Canadian Pacific Railway (CPR), а нешто касније и новоосновану Canadian National Railway (CNR), која се у овом извештају не помиње, da организовано врши колонизацију страних грађана.

С обзиром да су управо у то време САД драстично ограничиле досељавање, Канада је могла бити прихватљива алтернатива за сиромашне становнике претежно аграрних земаља источне и југоисточне Европе, у коју је спадала и Краљевина СХС. Због тога су од стране CPR послати агенти да испитају прилике у Југославији. У року од неколико година ће бити формирана мрежа представништава ових компанија путем које ће се у периоду од 1925 – 1930 године, у Канаду иселити преко 20000 југословенских грађана , самих или са породицама.

Избијање светске економске кризе ће довести до обуставе досељавања , а неки досељеници су чак били принужени да се врате назад у своју земљу. Ипак, највећи број се снашао и трајно остао.

Датум измене стране: 08.08.2023.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |