Библиотечка грађа у фондовима Архива

Наслов A Bezdani olvasokor
Упоредни наслов
Поднаслов konyvtaranak jegyzeke
Аутор
Корпоративни аутор Bezdani olvasokor (Bezdan)
Година издавања 1930
Место издавања Bezdan
Издавач Bezdani olvasokor
Извор
Сигнатура 66-95-267

Датум измене стране: 28.12.2020.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |