Фондови уништени током НАТО бомбардовања

Током НАТО бомбардовања, у ноћи 2/3. априла 1999, уништено је 5 фондова Архива који су били смештени у згради СМУП-а, од чега четири потпуно, а један делимично. Потпуно су уништени фондови АЈ-453 Савезни друштвени савет за међународне односе, АЈ-451 Савезни друштвени савет за питања друштвеног уређења, АЈ-452 Савезни друштвени савет за привредни развој и економску политику и АЈ-454 Фонд солидарности са несврстаним земљама и земљама у развоју. Делимично је уништен фонд АЈ-455 Авио-сервис савезних органа. 

Бројеви потпуно уништених фондова додељени су фондовима који су у међувремену преузети.

Број
фонда
Назив
фонда
Информативно
средство
Период
грађе
0451 САВЕЗНИ ДРУШТВЕНИ САВЕТ ЗА ПИТАЊА ДРУШТВЕНОГ УРЕЂЕЊА popis 1971-1990.
0452 SAVEZNI DRUŠTVENI SAVET ZA PRIVREDNI RAZVOJ I EKONOMSKU POLITIKU popis 1975-1990.
0453 SAVEZNI DRUŠTVENI SAVET ZA MEĐUNARODNE ODNOSE popis 1975-1990.
0454 FOND SOLIDARNOSTI SA NESVRSTANIM ZEMLjAMA I ZEMLjAMA U RAZVOJU popis 1975-1991.
0455 AVIO-SERVIS SAVEZNIH ORGANA popis 1985-1992.

Датум измене стране: 18.06.2024.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |