Фондови из периода до 1945.

Архивску грађу из овог периода чини 147 фондова међу којима је само мали број оних који су у целини сачувани. Овакво стање проузроковано је ратним разарањима током Другог светског рата, али и систематским одношењем одабране архивске грађе које је окупатор спроводио.

Међутим, и поред некомплетности архивске грађе из овог периода, фондови централних органа власти и државне управе у области унутрашње и спољне политике, финансија, привреде, здравства, просвете, културе, социјалне политике, правосуђа, банкарства и др. представљају драгоцене и незаобилазне изворе за проучавање.

Основне информације о фондовима из периода Краљевине могу се наћи у Водичу кроз фондове Краљевине Југославије.

Будући да су, с обзиром на њихову доспелост за коришћење, фондови из овог периода имали приоритет приликом сређивања и обраде, највећи број њих је архивистички обрађен и за њих постоје информативна средства. Информативна средства за фондове из овог периода су: инвентари, регеста, пописи или административне књиге, зависно од начина и степена сређености архивске грађе.

Број
фонда
Назив
фонда
Информативно
средство
Количина
(Метара)
Граничне
године
ствараоца
Граничне
године
грађе
Начин
сређености
14 МИНИСТАРСТВО УНУТРАШЊИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ картотеке, инвентар PDF 32,10 1918. - 1941. 1915. - 1941. архивистички
27 БРАТИНСКЕ БЛАГАЈНЕ попис 0,90 1925. - 1941. 1923. - 1946. делимично регистратурски
28 СРЕДИШЊИ УРЕД ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ РАДНИКА попис 2,60 1922. - 1945. 1921. - 1945. делимично регистратурски
29 ЦЕНТРАЛНА УПРАВА ХУМАНИТАРНИХ ФОНДОВА ЗА ДРЖАВНО САОБРАЋАЈНО ОСОБЉЕ попис 1,00 1922. - 1947. 1926. - 1947. регистратурски
38 ЦЕНТРАЛНИ ПРЕСБИРО ПРЕДСЕДНИШТВА МИНИСТАРСКОГ САВЕТА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 173,60 1929. - 1941. 1903. - 1941. архивистички
39 МИНИСТАРСТВО СОЦИЈАЛНЕ ПОЛИТИКЕ И НАРОДНОГ ЗДРАВЉА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 6,10 1918. - 1941. 1918. - 1941. архивистички
51 ДРЖАВНИ ТУЖИЛАЦ КОД ДРЖАВНОГ СУДА ЗА ЗАШТИТУ ДРЖАВЕ адм. књиге 30,00 1929. - 1941. 1929. - 1941. регистратурски
62 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар, попис 278,00 1918. - 1944. 1877. - 1951. део архивистички, део регистратурски
63 МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис, инвентар PDF 539,50 1918. - 1944. 1896. - 1944. део архивистички, део елементарно
64 ГЛАВНА КОНТРОЛА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис, адм. књиге 1.159,00 1918. - 1944. 1919. - 1944. регистратурски
65 МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ И ИНДУСТРИЈЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 204,00 1918. - 1941. 1898. - 1950. архивистички
66 МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 422,00 1918. - 1941. 1918. - 1941. архивистички
67 МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 4,20 1918. - 1941. 1919. - 1941. архивистички
68 МИНИСТАРСТВО ШУМА И РУДНИКА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар 14,50 1918. - 1941. 1873. - 1941. архивистички
69 МИНИСТАРСТВО ВЕРА КРАЉЕВИНЕ СРБА, ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА инвентар PDF 34,30 1919. - 1929. 1918. - 1933. архивистички
70 МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 104,05 1918. - 1941. 1877. - 1944. архивистички
71 МИНИСТАРСТВО ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 10,00 1932. - 1941. 1932. - 1941. архивистички
72 НАРОДНА СКУПШТИНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 16,55 1919. - 1941. 1918. - 1941. архивистички
73 ДРЖАВНИ САВЕТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ адм. књиге 355,90 1918. - 1941. 1918. - 1944. регистратурски
74 ДВОР КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 74,70 1918. - 1945. 1908. - 1948. архивистички
75 УРЕД ЗА КОНТРОЛУ ЦЕНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 2,40 1940. - 1941. 1935. - 1941. архивистички
76 ЦЕНТРАЛА ИНДУСТРИЈСКИХ КОРПОРАЦИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 11,54 1940. - 1945. 1941. - 1945. архивистички
77 ЦЕНТРАЛНА УПРАВА ЗА ТРГОВАЧКИ ПРОМЕТ СА ИНОСТРАНСТВОМ инвентар PDF 11,54 1919. - 1920. 1919. - 1927. архивистички
78 ФРАНЦУСКО - СРПСКА БАНКА, ФИЛИЈАЛА У БЕОГРАДУ нема 11,00 1910. - 1947. 1918. - 1948. несређена
79 УДРУЖЕЊЕ ЈУГОСЛОВЕНСКОГ УЧИТЕЉСТВА попис 2,70 1920. - 1940. 1920. - 1941. делимично регистратурски
95 EINWANDERERZENTRALE - NORD-ОST, LITZMANN - STAD, ПОЉСКА - Централа за усељавање - север-исток, Лођ, Пољска инвентар 1,50 1940. - 1945. 1941. - 1945. регистратурски
96 УСТАНОВЕ АГРАРНЕ РЕФОРМЕ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 4,50 1919. - 1941. 1913. - 1944. архивистички
99 ROTARY INTERNATIONAL -77 DISTRICT инвентар PDF 3,20 1928. - 1940. 1924. - 1940. архивистички
100 МАСОНСКЕ ЛОЖЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ инвентар PDF 3,80 1919. - 1940. 1872. - 1958. архивистички
101 БАЛКАНСКИ ИНСТИТУТ инвентар PDF 1,00 1934. - 1941. 1934. - 1941. архивистички
103 ЕМИГРАНТСКА ВЛАДА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 18,99 1941. - 1945. 1941. - 1945. архивистички
116 МИНИСТАРСТВО ПОШТА, ТЕЛЕГРАФА И ТЕЛЕФОНА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 52,00 1919. - 1929; 1935. - 1941. 1919. - 1941. регистратурски
124 АПОТЕКАРСКА КОМОРА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 0,70 1925. - 1941. 1927. - 1941. архивистички
125 ДРЖАВНА ХИПОТЕКАРНА БАНКА инвентар PDF 87,00 1918. - 1946. 1898. - 1946. архивистички
135 ДРЖАВНИ СУД ЗА ЗАШТИТУ ДРЖАВЕ картотека 21,00 1929. - 1941. 1929. - 1941. регистратурски
137 СРЕДИШЊА УПРАВА ЗА ПОСРЕДОВАЊЕ РАДА инвентар PDF 1,50 1927. - 1946. 1923. - 1942; 1945. - 1946. архивистички
138 МИНИСТАРСКИ САВЕТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар PDF 2,65 1918. - 1945. 1918. - 1943. архивистички
148 МИНИСТАРСТВО САОБРАЋАЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 22,50 1919. - 1941. 1919. - 1944. део архивистички, део регистратурски
149 ГЕНЕРАЛНА ДИРЕКЦИЈА ДРЖАВНИХ ЖЕЛЕЗНИЦА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 4,50 1919. - 1944. 1919. - 1944. тематски
150 ВРХОВНИ ИНВАЛИДСКИ СУД КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 34,00 1924. - 1944. 1924. - 1944. регистратурски
151 ОПШТЕ ЈУГОСЛОВЕНСКО БАНКАРСКО ДРУШТВО А.Д. инвентар 10,00 1927. - 1945. 1921. - 1946. архивистички
152 ИЗВОЗНА БАНКА нема 2,60 1901. - 1946. 1901. - 1946. несређена
153 ЈАДРАНСКО ПОДУНАВСКА БАНКА нема 20,00 1924. - 1946. 1907. - 1946. несређена
154 ЈУГОСЛОВЕНСКА УДРУЖЕНА БАНКА нема 23,00 1928. - 1937. 1932. - 1947. несређена
155 ПРИВИЛЕГОВАНА АГРАРНА БАНКА нема 1,20 1929. - 1945. 1929. - 1951. несређена
156 ЗАДРУГА ГЕОМЕТАРА ЗА ШТЕДЊУ И КРЕДИТ ПО ТРГОВАЧКОМ ЗАКОНУ попис 0,50 1929. - 1947. 1931. - 1948. делимично регистратурски
157 ДУНАВСКО КОЛО ЈАХАЧА "КНЕЗ МИХАЈЛО" попис 0,80 1890. - 1946. 1920. - 1947. делимично регистратурски
158 УДРУЖЕЊЕ УНИВЕРЗИТЕТСКИ ОБРАЗОВАНИХ ЖЕНА инвентар PDF 0,25 1927. - 1941. 1928. - 1936. архивистички
159 СТАЛНА ДЕЛЕГАЦИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРИ ДРУШТВУ НАРОДА У ЖЕНЕВИ попис 10,00 1921. - 1939. 1927. - 1940. делимично регистратурски
199 ДРЖАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ нема 1,00 1934-1941 1922. - 1941. несређена
307 ЈУГОСЛОВЕНСКА НАРОДНА СТРАНКА "БОРБАШИ" нема 0,15 1933. - 1941. 1933. - 1940. несређена
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ инвентар, попис 237,00 1918. - 1945. 1913. - 1942. део архивистички, део регистратурски
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Политичко одељење инвентар PDF 7,00 1918. - 1945. 1915. - 1941. aрхивистички
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Персонални одсек инвентар PDF 24,10 1918. - 1945. 1900. - 1903; 1913. - 1948. архивистички
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Конзуларно - привредно одељење инвентар PDF 44,80 1919. - 1941. 1919. - 1941. архивистички
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ – Дирекција за уговоре инвентар PDF 6,50 1919. - 1929. 1915. - 1930. архивистички
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Протокол инвентар PDF 13,70 1918. - 1941. 1912. - 1941. архивистички
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Административно - правно одељење инвентар PDF 41,00 1919. - 1941. 1916. - 1941. архивистички
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Одељење за штампу архивистички
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Историјско одељење (Главна архива) Попис 2,8 1919. - 1941. 1924. - 1940. регистратурски
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Управно одељење - Рачуноводствени одсек Попис 5 1918. - 1945. 1932. - 1933; 1939. - 1940. регистратурски
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Биро за разграничење са суседним земљама Попис 18 1920. - 1941. 1913. - 1942. регистратурски
334 МИНИСТАРСТВО ИНОСТРАНИХ ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ - Биро за разграничење - Двовласничка имања између Краљевине Југославије и Бугарске Попис 7 1930. - 1939. 1930. - 1939. регистратурски
336 ДЕЛЕГАЦИЈА КРАЉЕВИНЕ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА НА КОНФЕРЕНЦИЈИ МИРА У ПАРИЗУ попис 10,00 1919. - 1920. 1919. - 1920. регистратурски
337 СТАЛНА ДЕЛЕГАЦИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРИ КОНФЕРЕНЦИЈИ О МОРЕУЗИМА У МОНТРЕУ нема 0,20 1936 1936 делимично регистратурски
338 ДРЖАВНИ ЗАСТУПНИК КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРИ МЕШОВИТИМ ИЗАБРАНИМ СУДОВИМА СА НЕМАЧКОМ, АУСТРИЈОМ, БУГАРСКОМ И МАЂАРСКОМ попис 9,00 1921. - 1939. 1918. - 1939. делимично регистратурски
339 ДЕЛЕГАЦИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРИ КОМИСИЈИ ЗА РЕПАРАЦИЈЕ У ПАРИЗУ инвентар PDF 8,00 1919. - 1930. 1919. - 1930. архивстички
340 ЛИКВИДАЦИОНА КОМИСИЈА ПРИ ПОСЛАНСТВУ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БЕЧУ - СЕРВИС БЕЧ нема 9,50 1916. - 1923. делимично регистратурски
341 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ВЕЛИКОЈ БРИТАНИЈИ - ЛОНДОН инвентар PDF 24,50 1918. - 1945. 1918. - 1945. архивистички
342 УДРУЖЕЊЕ ПРИЈАТЕЉА ВЕЛИКЕ БРИТАНИЈЕ И АМЕРИКЕ У ЈУГОСЛАВИЈИ попис 0,10 1930. - 1941. 1936. - 1939. делимично регистратурски
343 ГЛАВНИ ОДБОР ЧЕТНИЧКОГ УДРУЖЕЊА нема 0,06 1928. - 1941. несређена
344 ИЗДАВАЧКО ШТАМПАРСКО ПРЕДУЗЕЋЕ - НОВА ЕВРОПА нема 1,80 1920. - 1941. 1920. - 1941. несређена
365 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ГРАЦУ нема 14,00 1921. - 1941. 1926. - 1941. несређена
369 СТАЛНА ДЕЛЕГАЦИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ПРИ МЕЂУНАРОДНОЈ ДУНАВСКОЈ КОМИСИЈИ попис 20,00 1920. - 1941. 1919. - 1941. регистратурски
370 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ТУРСКОЈ - ЦАРИГРАД, АНКАРА инвентар PDF 8,84 1919. - 1945. 1890. - 1945. архивистички
371 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СЈЕДИЊЕНИМ АМЕРИЧКИМ ДРЖАВАМА - ВАШИНГТОН инвентар PDF 12,00 1918. - 1945. 1918. - 1945. архивистички
372 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ВАТИКАНУ попис 4,00 1920. - 1945. 1919. - 1945. делимично регистратурски
373 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ИТАЛИЈИ - РИМ инвентар 2,70 1918. - 1941. 1918. - 1941. архивистички
374 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШВАЈЦАРСКОЈ - БЕРН попис 15,00 1918. - 1933; 1939. - 1945. 1917. - 1945. делимично регистратурски
375 ДИПЛОМАТСКА И КОНЗУЛАРНА ПРЕДСТАВНИШТВА КРАЉЕВИНЕ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА У РУСИЈИ попис 0,60 1919. - 1920. 1919. - 1920. делимично регистратурски
376 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПОЉСКОЈ - ВАРШАВА попис 0,10 1920. - 1945. 1920. - 1941. несређена
378 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СССР - МОСКВА, КУЈБИШЕВ попис 0,30 1940. - 1944. 1940. - 1944. делимично регистратурски
379 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ГРЧКОЈ - АТИНА попис 2,80 1918. - 1945. 1919. - 1941. регистратурски
380 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПОРТУГАЛИЈИ - ЛИСАБОН инвентар PDF 0,55 1918. - 1920; 1941. - 1945. 1941. - 1945. архивистички
381 ОТПРАВНИШТВО ПОСЛОВА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЛИТВАНИЈИ - РИГА нема 0,40 1929. - 1933. 1929. - 1933. несређена
382 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШВЕДСКОЈ - ШТОКХОЛМ инвентар PDF 2,30 1918. - 1920; 1937. - 1945. 1917. - 1920; 1937. - 1945. архивистички
383 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЕГИПТУ - КАИРО попис 5,50 1926. - 1945. 1926. - 1945. делимично регистратурски
384 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ШПАНИЈИ - МАДРИД попис 1,40 1918. - 1933; 1934. - 1941. 1918. - 1919; 1927; 1930. - 1931; 1935. - 1939.. делимично регистратурски
385 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У АРГЕНТИНИ - БУЕНОС АЈРЕС инвентар PDF 3,15 1928. - 1945. 1926. - 1945. архивистички
386 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ИРАНУ - ТЕХЕРАН попис 1,30 1937. - 1945. 1936. - 1945. делимично регистратурски
387 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БРАЗИЛУ - РИО ДЕ ЖЕНЕИРО попис 0,40 1938. - 1945. 1939. - 1945. делимично регистратурски
388 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ФРАНЦУСКОЈ - ПАРИЗ, ВИШИ инвентар PDF 3,40 1918. - 1941; 1944 1918. - 1941; 1944 архивистички
389 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЧИЛЕУ - САНТЈАГО ДЕ ЧИЛЕ попис 1,00 1935. - 1945. 1935. - 1945. делимично регистратурски
390 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КЕЈПТАУНУ инвентар PDF 0,92 1941. - 1945. 1941. - 1946. архивистички
391 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЧЕХОСЛОВАЧКОЈ - ПРАГ попис 1,00 1919. - 1939. 1927. - 1941. архивистички
392 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БЕЛГИЈИ - БРИСЕЛ инвентар PDF 0,60 1918. - 1945. 1929. - 1941. архивистички
393 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У АУСТРИЈИ - БЕЧ попис 1,50 1920. - 1938. 1906. - 1941. делимично регистратурски
394 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У НЕМАЧКОЈ - БЕРЛИН попис 2,20 1920. - 1941. 1920. - 1941. делимично регистратурски
395 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РУМУНИЈИ - БУКУРЕШТ инвентар PDF 6,50 1918. - 1941. 1919. - 1942. архивистички
396 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МАЂАРСКОЈ - БУДИМПЕШТА инвентар PDF 7,50 1920. - 1941. 1918. - 1941. архивистички
410 ПОЧАСНИ ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЖЕНЕВИ инвентар PDF 3,05 1918. - 1945. 1918. - 1945. архивистички
411 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЦАРИГРАДУ инвентар PDF 6,00 1922. - 1945. 1906. - 1945. архивистички
412 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ИЗМИРУ (СМИРНА) нема 0,10 1935. - 1936. несређена
413 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЦИРИХУ попис 1,50 1937. - 1945. 1923. - 1946. делимично регистратурски
414 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЧИКАГУ инвентар PDF 1,15 1920. - 1945. 1922. - 1945. архивистички
415 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МАРСЕЈУ нема 14,00 1920. - 1942. 1915. - 1945. несређена
416 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У АМСТЕРДАМУ нема 0,50 1919. - 1941. несређена
418 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БОРДОУ нема 0,70 1929. - 1932. 1929. - 1932. несређена
419 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МИЛАНУ нема 9,50 1922. - 1941. 1921. - 1940. несређена
420 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МОНТРЕАЛУ инвентар PDF 3,00 1918. - 1945. 1918. - 1945. архивистички
421 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ХАМБУРГУ инвентар PDF 0,60 1929. - 1932; 1938. - 1941. 1919. - 1941. архивистички
422 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МИНХЕНУ нема 1,80 1922. - 1932; 1940. - 1941. 1922. - 1941. несређена
423 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ХАНОВЕРУ нема 0,10 1933. - 1940. несређена
424 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЦЕЛОВЦУ нема 0,20 1922. - 1941. 1923. - 1931. несређена
425 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ХОЛАНДИЈИ - ХАГ попис 2,00 1918. - 1920; 1929. - 1933. 1922. - 1932; 1942. - 1945. несређена
427 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У САО ПАОЛУ нема 2,40 1929. - 1930. 1929. - 1937. несређена
428 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У АНТОФАГОСТИ нема 1,00 1929. - 1942. несређена
429 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПУНТА АРЕНАСУ нема 3,00 1920. - 1945. несређена
430 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЈЕРУСАЛИМУ инвентар PDF 0,80 1936. - 1945. 1937. - 1946. архивистички
431 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СИДНЕЈУ нема 1,00 1941. - 1945. 1927. - 1945. несређена
432 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЛИСАБОНУ нема 0,30 1924. - 1933. несређена
433 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КОПЕНХАГЕНУ нема 0,40 1938. - 1941. несређена
434 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ФИРЕНЦИ нема 0,15 1927. - 1945. несређена
435 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЂЕНОВИ нема 0,80 1929. - 1931. 1919. - 1932. несређена
436 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БАРИЈУ нема 0,40 1921. - 1941. 1925. - 1944. несређена
437 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПЕЧУЈУ инвентар PDF 2,70 1922. - 1941. 1920. - 1941. архивистички
438 ТРГОВИНСКО -ИНДУСТРИЈСКА КОМОРА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У СОЛУНУ попис 2,50 1921. - 1940. 1921. - 1940. делимично регистратурски
439 ПОСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У КАНАДИ - ОТАВА инвентар PDF 0,80 1941. - 1945. 1942. - 1944. архивистички
440 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ХЕЛСИНКИЈУ попис 0,04 1922. - 1926. 1923. - 1927. архивистички
441 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У РОТЕРДАМУ нема 0,40 1937. - 1941. 1940. - 1941. несређена
443 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ФРАНКФУРТУ нема 1,70 1926. - 1939. несређена
444 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У САЛЦБУРГУ нема 0,50 1932. - 1938. несређена
445 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БРНУ нема 0,50 1934. - 1940. несређена
446 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЛИЈЕЖУ нема 0,25 1931. - 1933. 1931. - 1934. несређена
448 КРАЉЕВСКИ ЈУГОСЛОВЕНСКИ ИНФОРМАЦИОНИ ЦЕНТАР У ЊУЈОРКУ инвентар PDF 0,40 1942. - 1943. 1942. - 1943. архивистички
449 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЊУЈОРКУ инвентар PDF 2,35 1919. - 1945. 1919. - 1945. архивистички
450 МЕЂУНАРОДНИ ЦРВЕНИ КРСТ нема 2,00 1863. - 1931. - 1938. несређена
466 УРЕД ЗА РАСПОДЕЛУ ПАМУЧНОГ ПРЕДИВА попис 4,80 1940. - 1942. 1940. - 1942. делимично регистратурски
506 НЕЗАВИСНА РАДНИЧКА ПАРТИЈА ЈУГОСЛАВИЈЕ каталог 0,13 1923. - 1924. 1923. - 1925. архивистички
699 ДРЖАВНА КЛАСНА ЛУТРИЈА КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 1,30 1919. - 1944. 1919. - 1944. делимично регистратурски
704 ШАХОВСКИ САВЕЗ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ попис 0,13 1921. - 1941. 1930. - 1941. регистратурски
706 СРЕДИШЊА УПРАВА ЗА МЕРЕ И ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ попис 1,00 1928. - 1945. 1923. - 1946. регистратурски
737 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ЛИЛУ нема 4,50 1931. - 1941. 1931. - 1941. несређена
738 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ДИЗЕЛДОРФУ нема 24,00 1920. - 1941. 1929. - 1941. несређена
749 ИСЕЉЕНИЧКО ИЗАСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ ЗА БЕЛГИЈУ И ЛУКСЕМБУРГ - БРИСЕЛ нема 3,00 1930. - 1941. несређена
753 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА У КАИРУ нема 0,30 1922. - 1926. 1922. - 1926. несређена
754 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА У БУКУРЕШТУ инвентар PDF 0,30 1919. - 1929. 1919. - 1929. архивистички
755 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У МЕЦУ нема 2,00 1931. - 1941. 1931. - 1941. несређена
756 БЕОГРАДСКА ТРГОВАЧКА БАНКА А.Д нема 3,00 1894. - 1946. 1894. - 1946. несређена
757 ПРАШКА КРЕДИТНА БАНКА - ФИЛИЈАЛА У БЕОГРАДУ нема 52,00 1910. - 1946. 1918. - 1946. несређена
758 ЦЕНТРАЛНА БАНКА - БЕОГРАД нема 1,80 1904. - 1946. 1894. - 1946. несређена
759 БЕОГРАДСКА ЗАДРУГА А.Д. нема 4,50 1882. - 1946. 1882. - 1946. несређена
760 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БУДИМПЕШТИ инвентар PDF 0,60 1918. - 1929. 1922. - 1929. архивистички
762 ИСЕЉЕНИЧКО ИЗАСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ФРАНЦУСКОЈ – ПАРИЗ попис (фрагментарно) 17,50 1926. - 1941. несређена
764 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА У РИМУ нема 0,30 1925. - 1929. 1926. - 1929. несређена
765 ГЕНЕРАЛНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА У БУЕНОС - АЈРЕСУ инвентар PDF 0,25 1922. - 1929. 1919. - 1929. архивстички
772 КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ СРБА ХРВАТА И СЛОВЕНАЦА У ДЕНВЕРУ инвентар PDF 0,10 1923. - 1924. архивистички
784 ИСЕЉЕНИЧКО ИЗАСЛАНСТВО КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У БУЕНОС АЈРЕСУ инвентар PDF 0,12 1926. - 1926. - 1933. архивстички
811 СТЕЈТ ДЕПАРТМЕНТ - ЈУГОСЛАВИЈА (репродукована грађа) нема 3,50 1910. - 1929.
875 ПОЧАСНИ КОНЗУЛАТ КРАЉЕВИНЕ ЈУГОСЛАВИЈЕ У ПАРАНИ инвентар PDF 0,10 1928. - 1940. 1928. - 1940. архивистички

Датум измене стране: 18.06.2024.

2024. Архив Југославије

  • |
  • |
  • |
  • |