Preventivna zaštita arhivske građe i registraturskog materijala

Društvo konzervatora Srbije je, uz pomoć finansijskih sredstava koje je obezbedilo Ministarstvo kulture i informisanja, realizovalo edukativnu radionicu "Preventivna zaštita arhivske građe i registraturskog materijala", namenjenu arhivskim radnicima koji se bave zaštitom arhivske građe u depou i van arhiva.

U radu radionice, koja se sastojala iz predavanja i praktičnih vežbi, a koja je 23. 11.2018. godine održana u Međuopštinskom istorijskom arhivu Čačka i 30.11.2018. godine u Arhivu Srbije, učestvovali su arhivisti iz Čačka, Užica, Novog Pazara, Kragujevca, Kraljeva, Vranja, Pirota, Pančeva, Kikinde, Novog Sada i Beograda. Iz Arhiva Jugoslavije učestvovali su Vladimir Jekić, viši arhivista i Jelena Kovačević, arhivista.
 
Obraćene su sledeće teme:"Značaj preventivne zaštite u arhivima u Republici Srbiji" - Vera Filipović, arhivski savetnik (Arhiv Srbije); "Preventivna zaštita i osnovni principi" - Snežana Petrov, viši konzervator (Arhiv Srbije); "Karakteristike depoa i smeštaj arhivske građe" - Ana Mitić, konzervator (Arhiv Srbije); "Zaštita arhivske građe tokom korišćenja i izlaganja" - Svetlana Perović Ivović, konzervator savetnik (Arhiv Jugoslavije); "Oštećenja, konzervacija i restauracija građe – posledice neprimenjivanja mera preventivne konzervacije " - Višnja Nikolić , konzervator (Arhiv Vojvodine); "Plan zaštite i spasavanja kulturnih dobara u uslovima rizika " - Desimir Tanović, konzervator-restaurator, viši stručni saradnik (Republički Zavod za zaštitu spomenika kulture).
 
Učesnici radionice su dobili po primerak knjige "Preventivna konzervacija arhivske i bibliotečke građe" - Radmila Petrović i Uneskove publikacije "Upravljanje rizicima od katastrofa za svetsku baštinu".


Novosti
  1. ICA
  2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS