Превентивна заштита архивске грађе и регистратурског материјала

Друштво конзерватора Србије je, уз помоћ финансијских средстава које је обезбедило Министарство културе и информисања, реализовало едукативну радионицу "Превентивна заштита архивске грађе и регистратурског материјала", намењену архивским радницима који се баве заштитом архивске грађе у депоу и ван архива.

У раду радионице, која се састојала из предавања и практичних вежби, а која је 23. 11.2018. године одржана у Међуопштинском историјском архиву Чачка и 30.11.2018. године у Архиву Србије, учествовали су архивисти из Чачка, Ужица, Новог Пазара, Крагујевца, Краљева, Врања, Пирота, Панчева, Кикинде, Новог Сада и Београда. Из Архива Југославије учествовали су Владимир Јекић, виши архивиста и Јелена Ковачевић, архивиста.
 
Обраћене су следеће теме:"Значај превентивне заштите у архивима у Републици Србији" - Вера Филиповић, архивски саветник (Архив Србије); "Превентивна заштита и основни принципи" - Снежана Петров, виши конзерватор (Архив Србије); "Карактеристике депоа и смештај архивске грађе" - Ана Митић, конзерватор (Архив Србије); "Заштита архивске грађе током коришћења и излагања" - Светлана Перовић Ивовић, конзерватор саветник (Архив Југославије); "Оштећења, конзервација и рестаурација грађе – последице непримењивања мера превентивне конзервације " - Вишња Николић , конзерватор (Архив Војводине); "План заштите и спасавања културних добара у условима ризика " - Десимир Тановић, конзерватор-рестауратор, виши стручни сарадник (Републички Завод за заштиту споменика културе).
 
Учесници радионице су добили по примерак књиге "Превентивна конзервација архивске и библиотечке грађе" - Радмила Петровић и Унескове публикације "Управљање ризицима од катастрофа за светску баштину".


Новости
  1. ICA
  2. Министарство културе Републике Србије
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS