Belgrade, October 20 - 26, 2008
Participation of the Archives of Serbia and Montenegro at the 53rd International Book Fair in Belgrade

On the stand of the Serbian Ministry of Culture the following editions of the Archives of Serbia and Montenegro were exhibited:

 • ANĐELKOVIĆ, Momčilo - Zgrada Arhiva Jugoslavije: od Doma Kralja Aleksandra I za učenike srednjih škola do Arhiva Jugoslavije, Beograd, 2003.
 • BIBLIOGRAFIJA JUGOSLOVENSKE ISELjENIČKE PERIODIKE U SEVERNOJ I JUŽNOJ AMERICI DO 1945 (autor Suzana Srndović; uvod Predrag Krejić), Beograd, 2008.
 • Časopis Arhiv - godina VI broj 1/2, Beograd, 2005.
 • Časopis Arhiv - godina VIII broj 1/2, Beograd, 2007.
 • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1930. godinu Knj. 1, (Avgust - decembar) 1930. godine (priredili Nada Petrović, Saša Ilić; uvod Milan Ristović), Beograd, 2005.
 • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1931. godinu. Knj. 2, (priredili Nada Petrović, Jelena Bakić; predgovor Momčilo Pavlović), Beograd, 2007.
 • Katalog izložbe Aleksandar prvi - kralj Jugoslavije: 1918-1934 (autor Mitar Todorović), Beograd, 2006.
 • Katalog izložbe Jugoslovenska iseljenička periodika u Severnoj i Južnoj Americi 1914-1945 (autori: Predrag Krejić i Suzana Srndović), Beograd, 2008.
 • VODIČ kroz zbirke = A Guide Through Collections  (autori: Dušan Jončić, Gojko Malović, Saša Ilić, Nada Petrović), Beograd, 2007.
 • Zbornik radova sa Međunarodnog okruglog stola Tito-Staljin, Beograd, 2007.

 

The Serbian Ministry of Culture thanked the Archives for its engagement at the 53rd International Book Fair.

 

Data/Images/sajam08_1_s_no1.jpg

Data/Images/sajam08_2_s_no1.jpg

News
 1. ICA
 2. Ministarstvo kulture Republike Srbije
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS