Pregled međunarodnih aktivnosti 2001. godine
Pročitaj mi

Na bilateralnom planu

Beograd
12. januar
U Arhivu Jugoslavije su vođeni razgovori sa predstavnikom ambasade Ruske Federacije u Beogradu, Olegom Buldakovim.
Beograd
13. april
Delegacija Američkog memorijalnog muzeja holokausta iz Vašingtona posetila je Arhiv Jugoslavije. Cilj posete je bio dogovor oko mikrofilmovanja arhivske građe fonda Državna komisija za utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača.
Beograd
9. jul
U Arhivu Jugoslavije održan je sastanak sa dr O. A. Vestadom, profesorom na katedri za istoriju Londonske škole za ekonomske i političke studije (LCE). Sastanku su, osim predstavnika Arhiva Jugoslavije i prof. Svetozara Rajaka, koji je bio u pratnji prof. Vestada, prisustvovali i predstavnici INDOK-službe SMIP-a SRJ, Vojnoistorijskog instituta, Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova. Razgovaralo se o mestu i ulozi državnog arhiva, organizaciji arhivske službe u nekim zemljama Evrope i sveta, o iskustvima u vezi sa normativima deklasifikacije dokumenata pojedinih specijalizovanih arhiva, kao i o primeni Sporazuma o sukcesiji "državne arhive SFRJ".
Moskva
14–21. oktobar
Sa Federalnom arhivskom službom Ruske Federacije ugovoren je nastavak istraživanje arhivske građe u Arhivu spoljne politike Ruske Federacije i u skladu s tim obavljeno je istraživanje dokumenata.
Pariz
14. novembar–6. decembar
U okviru programa kulturne saradnje SRJ i Francuske, u organizaciji francuske kulturne institucije "Svetska kuća kulture", predstavnik Arhiva je učestvovao na seminaru iz oblasti arhivističke teorije i prakse.

Na multilateralnom planu

Arhiv Jugoslavije imao je pozive za učešće na XXXV konferenciji okruglog stola MAS na temu "Arhivi i društvo: šta sačuvati?", koja je održana tokom oktobra u Rejkjaviku, kao i za više međunarodnih stručnih skupova.

 

Međunarodna saradnja od 1998.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS