Detalji fonda
Broj fonda: 395 Naziv fonda: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U RUMUNIJI - BUKUREŠT Stvaraoci arhivske građe: Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941. Granične godine fonda: 1918-1941. Granične godine građe: 1919-1942. Istorijat tvorca fonda: Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine Poslanstvo Kraljevine Srbije u Bukureštu nastavilo je da radi kao Poslanstvo novostvorene države. U decembru 1938. godine Poslanstvo je podignuto na rang ambasade. Ambasada u Bukureštu je bila prva ambasada u diplomatskoj istoriji Kraljevine Jugoslavije. Delovala je do marta 1941. godine kada je ponovo ustanovljeno poslanstvo, koje je prestalo sa radom prekidom diplomatskih odnosa u aprilu 1941. godine.
      Arhivska građa Fonda je veoma značajna za sagledavanje odnosa između Rumunije i Jugoslavije, delovanja Male Antante i međudržavnih odnosa na Jugoistoku Evrope.
Period građe fonda: Kraljevina Jugoslavija Dužina fonda: 6.5 Količina arhivske građe: 47 kutija,  6 knjiga Stanje građe: dobro Stepen sređenosti fonda: arhivistički obrađena Obrađivač: Tonka Župančić Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: da Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS