Detalji fonda
Broj fonda: 130 Naziv fonda: SAVEZNO IZVRŠNO VEĆE Stvaraoci arhivske građe: Savezno izvršno veće Granične godine fonda: 1953-1970. Granične godine građe: 1953-1970. Istorijat tvorca fonda: Savezno izvršno veće (SIV) kao političko-izvršni organ Savezne narodne skupštine (SNS), osnovan je Ustavnim zakonom o osnovama društvenog i političkog uređenja i saveznim organima vlasti, 13. januara 1953. Po istom Zakonu nadležnost SIV je da se stara o izvršenju: saveznih zakona, saveznog društvenog plana, saveznog budžeta i dr. akata SNS; da donosi propise i preduzima mere radi njihovog izvršenja; utvrđuje predlog saveznog društvenog plana i saveznog budžeta i podnosi ih SNS; sastavlja i podnosi predloge zakona; određuje smernice za rad saveznih organa uprave; proglašava opšte pripravno stanje, opštu mobilizaciju i ratno stanje; raspolaže državnim rezervnim fondovima i dr. Na sednici Saveznog veća i Veća naroda SNS FNRJ, 14. januara 1953, izvršen je izbor predsednika Republike koji je istovremeno i predsednik SIV-a..
Prema Ustavu SFRJ, od 10. aprila 1963. SIV je organ Savezne skupštine kome se poverava političko-izvršna funkcija i odgovoran je za sprovođenje politike federacije.
Period građe fonda: FNRJ, SFRJ Dužina fonda: 142 Količina arhivske građe: 1042 fascikli, 76  knjiga Stanje građe: nekompletna Stepen sređenosti fonda: arhivistički sređena Obrađivač: Informativno sredstvo: inventar Knjige еvidencije: da Personalije: ne Indeksi: ne Mikrofilmovan: ne Digitalizovan: ne
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS