1999. - "Ruska emigracija u pismima Dvoru i Vladi Kraljevine Jugoslavije 1920-1939."
Pročitaj mi

Naslovna strana kataloga Mesto i datum otvaranja izložbe: Arhiv Jugoslavije, Beograd, 21. januar 1999.
Izložbu otvorio: Jagoš Zelenović, savezni ministar za razvoj, nauku i životnu sredinu
Organizacija: Arhiv Jugoslavije
Autor izložbe: mr Komnen Pijevac
Informativno sredstvo: katalog
 

U okviru obeležavanja Dana Arhiva Jugoslavije 21. januara 1999. godine otvorena je izložba "Ruska emigracija u pismima Dvoru i Vladi Kraljevine Jugoslavije 1920-1939".

Na ovoj izložbi su predstavljena dokumenta o ruskoj emigraciji koja potiču iz rada Dvora i Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije. Dokumenta obuhvataju period od 1918 do 1940. godine. a izložena su pisma na ruskom i srpskom jeziku, štampana ili u rukopisu, posebno rađene ornamentisane zahvalnice, fotografije, albumi. Odabir dokumenata najvećim delom odražava opšte prilike ruske emigracije u novoj sredini, nastojanje naučnika, umetnika, inteligencije da svoj doprinos razvoju nove domovine, sudbinu istaknutih izbeglih ličnosti vojnog i političkog života Rusije (senatori, visoki oficiri i sl.).

Mnoštvo je pisama i molbi u kojima pojedinci, strukovne ili druge organizacije, traže materijalnu pomoći i iskazuju zahvalnost na ukazanoj pomoći. Zahtevi su najčešće rešavani kao akt dobre volje i prijateljstva, u materijalnim uslovima veoma teškim i za domaće stanovništvo, što na upečatljiv način govori o odnosu koji su jugoslovenska država, Kralj i Vlada imali prema izbeglom ruskom stanovništvu. Samo u građi Dvora Kraljevine Jugoslavije čuvaju se tri fascikle pozitivno rešenih zahteva za materijalnu pomoć koja je u proseku iznosila oko 1000 dinara. Dvor i Vlada su izuzetno mnogo pomagali udruženja i organizacije, istaknute umetnike i naučnike, penzionisane generale, senatore i njihove porodice. O trošku Dvora dostojno su sahranjivane istaknute ličnosti vojnog, političkog i kulturnog života, a u ostvarivanju prava koja su proisticala iz statusa zaposlenih, ruske izbeglice su u potpunosti bile izjednačene sa građanima svoje nove domovine. Molbe i drugi dokumenti prikazani na izložbi odnose se na ulazak ruske emigracije u zemlju, probleme njihovog radnog angažovanja, verske aktivnosti u novoj državi, probleme informisanja i sl.

Izložba pokazuje i veliki trud i želju zaposlenih ruskih izbeglica, i onih nezaposlenih, da daju doprinos prosperitetu novoformirane jugoslovenske države u svim oblastima, da nesebično prenesu znanja i iskustva koja su stečena pre napuštanja Rusije.


Neki od prikazanih dokumenata

Data/Images/aj_9_miz2_l25_s_no1.jpg

Pozdravno pismo sa
Kongresa ruskih inženjera
održanog u Jugoslaviji 1931.

 

 

Data/Images/aj_9_miz2_l26_s_no1.jpg

Zahvalnica Središnjeg odbora
Udruženja ruskih ratnih invalida
Kralju Aleksandru na priloženih 10.000 dinara 1934.

 

Data/Images/aj_9_miz2_l27_s_no1.jpg

Zahvalnica ruskih invalida iz
Invalidskog doma u Prčnju
Kraljici Mariji na njenoj poseti 1935.

 

Data/Images/aj_9_miz2_l60a_s_no1.jpg

Bista Kralja Aleksandra Prvog
1935.

 

Data/Images/aj_9_miz2_l60b_s_no1.jpg

Bista Imperatora Nikolaja Drugog
1935.

 

Data/Images/aj_9_miz2_l62_s_no1.jpg

Molba Upravnog odbora
Društva za staranje o potrebama
Ruske srednje i niže škole u Zagrebu,
Knezu Nikoli 1936.

 

Data/Images/aj_9_miz2_l79a_s_no1.jpg

Pismo
Udruženja ruskih izbeglica u Boru
Kralju Aleksandru povodom
desetogodišnjice vladavine
1931. (Prva strana)

 

Data/Images/aj_9_miz2_l79b_s_no1.jpg

Pismo
Udruženja ruskih izbeglica u Boru
Kralju Aleksandru povodom
desetogodišnjice vladavine
1931. (Druga strana)

 

Data/Images/aj_9_miz2_l88_s_no1.jpg

Saučešće predstavnika
Beogradske ruske kolonije
Nikoli Pašiću povodom ubistva
ministra Milorada Draškovića
1921.

 

Data/Images/aj_9_miz2_l80a_s_no1.jpg

Upravni odbor
Ruske kolonije u Zemunu
upućuje najbolje želje
kraljevskoj porodici 1931.
(Prva strana)

Data/Images/aj_9_miz2_l80b_s_no1.jpg

Upravni odbor
Ruske kolonije u Zemunu
upućuje najbolje želje
kraljevskoj porodici 1931.
(Druga strana)

 

Pogledajte kompletan spisak prikazanih dokumenata po temama:

 

Dolazak emigranata u Kraljevinu SHS

 

1. Informacija Vasilija Štrandmana o "očajnom položaju" 10.000 ruskih vojnika u Konstantinopolju (1921., 2 str., štampano, ruski jezik)
2 Izveštaj - Skraćeni obračun mesečnog izdržavanja Ruske vojske koja se nalazi u vojnim logorima u Kabadaži i na Lemnosu sastavljen za slučaj njenog izmeštanja na teritoriju Kraljevine SHS (2 str., štampano, ruski jezik)
3. Jedan od spiskova ruskih izbeglica koji su tražili ulazak u Kraljevinu SHS pripremljen u Ministarskom savetu Kraljevine (2 str., štampano, srpski jezik)
4. Molba generala N. P. Vrangela predsedniku Ministarskog saveta Kraljevine SHS da se u Kraljevstvo primi vojni kontigent od 1800 ljudi prinuđenih da se evakuišu iz Galipolja (1922., 3 str., štampano, ruski jezik)
5. Izveštaj Aleksandra Belića, predsednika Državne komisije za izbeglice, predsedniku Ministarskog saveta o putovanju u Pariz i razgovorima u Ministarstvu spoljnih poslova Francuske o ruskim izbeglicama francuske evakuacije. (1921., 7 str., rukopis, srpski jezik)
6. Ruski diplomatski predstavnik u Konstantinopolju moli Nikolu Pašića da dozvoli boravak u Kraljevini SHS za tri hiljade Rusa "pobeglih od boljševika" (1923., 4 str. štampano, ruski jezik)
7. Protest Ruskog nacionalnog komiteta iz Pariza upućen predsedniku Ministarskog saveta Kraljevine SHS protiv progona kojima su podvrgnute ruske izbeglice u Bugarskoj (1922., 4 str., štampano, ruski jezik)
8. Protest Ruskog Nacionalnog Komiteta u Parizu i drugih ruskih ustanova (ukupno deset) Predsedniku Ministarskog Saveta gospodinu Bugarske, g. Stambolijskom protiv ponovljenih proganjanja ruskih izbeglica, naročito vojnih lica, u Bugarskoj (1922., 3 str. štampano, ruski jezik)
9. Spisak senatora Vladajućeg Senata koji su boravili u Beogradu i Kraljevini SHS (bez datuma)
10. Pismo Vasilija Štrandmana Nikoli Pašiću koje sadrži molbu da se kredit za Državnu komisiju za brigu o ruskim izbeglicama isplaćuje redovno i da se ne smanjuje" jer je položaj ruskih izbeglica u Kraljevini tragičan" (1924., 2 str. štampano, ruski jezik)
11. V.N. Štradman zahvaljuje predsedniku Ministarskog saveta Nikoli Pašiću na ukazanoj materijalnoj pomoći (u prilogu spisak pojedinaca i organizacija kojima je pomoć dodeljena) (1920., 5 str., štampano, na ruskom jeziku)
12. Molba da se stotini ruskih inženjera, koji se nalaze u različitim mestima Evrope, Azije i Afrike, dozvoli ulazak u Srbiju (1921., 2 str., štampano, srpski jezik)
13. Spisak ruskih inženjera koji su se nalazili u Konstantinopolju (1921., 3 str., štampano, ruski jezik)

Vrh strane

Društva i udruženja

 

14. Društvo slovenske uzajamnosti: pismo Nikoli Pašiću, predsedniku Ministarskog saveta Kraljevine Jugoslavije, radi obezbeđenja finansijskih sredstava za rad Društva (1920., 3 str., rukopis, srpski jezik)
15. Predsednik Uprave Društva za uspomenu na Cara Nikolu Drugog - molba upućena Kralju za prijem Društva "pod svoju uzvišenu zaštitu" (1934., 2 str., štampano, srpski jezik)
16. Društvo za uspomenu na Cara Nikolu II - pozivnica za "veče velikih uspomena" posvećeno sećanju na Cara Nikolu Drugog (1935., 2 str., rukopis, srpski jezik)
17. Glavni odbor Društva Saborna Rusija - Saborni Istok: molba upućena Kralju Aleksandru za pomoć radi ujedinjenja "rastrgane snage ruske emigracije" (1930., 2 str., štampano, srpski jezik)
18. Pismo predstavnika donskih kozaka N. Meljnikova Državnoj komisiji za ruske izbeglice sa predlogom da se "donski parobrod" koji se nalazi u Konstantinopolju "preda na raspolaganje Kraljevskoj Vladi za njegovo korišćenje u interesima Kraljevstva (...) zbog toga što će Konstantinopolj uskoro biti okupiran kemalistima, a sa njima će doći i ruski boljševici, pa parobrod može da se nađe u njihovim rukama" (1922., 2 str., rukopis, ruski jezik)
19. Odbor za proslavu 240-godišnjice Kubanske kozačke vojske pozdravnim pismom prenosi Kralju Petru II svoju "predanost, ljubav i duboku zahvalnost" Kraljevskom domu (1936., 1 str., štampano, srpski jezik)
20. Uprava Udruženja ruskih oficira Nosilaca Ordena i oružja Sv. Georgija u Kraljevini Jugoslaviji poziva Kneza Pavla da poseti dobrotvorni koncert-bal koji je Društvo organizovalo u korist nosilaca ordena zapalih u bedu (1936., 1 str., štampano, srpski jezik)
21. Odbor gospođa priređuje zabavu u korist najsiromašnijih ruskih ratnih invalida (1937., 2 str., štampano, srpski jezik)
22. Statut Saveza ruskih inženjera u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca sa propratnim pismom predsedniku Ministarskog saveta u kojem su definisani zadaci Saveza (1921.,10 str., štampano, ruski jezik)
23. Pismo Udruženja ruskih inženjera u Kraljevini SHS predsedniku Ministarskog saveta: zahtev za "ravnopravnim nagrađivanjem zaposlenih ruskih inženjera sa drugim podanicima Kraljevstva" (1921., 2 str., štampano, ruski jezik)
24. Pismo Saveza ruskih inžinjera u Kraljevini SHS predsedniku Ministarskog saveta u kojem se upozorava na pojavu lažnog predstavljanja pojedinaca kao inženjera, iako nemaju visoko tehničko obrazovanje (1921., 2 str., štampano, ruski jezik)
25. Pozdravno pismo sa Kongresa ruskih inženjera održanog u Jugoslaviji (1931., 1 str., rukopis, kolor, ruski jezik)
26. Zahvalnica Središnjeg odbora Udruženja ruskih ratnih invalida Kralju Aleksandru na priloženih 10.000 dinara Udruženju (1934., 1 str., štampano, kolor, srpski jezik)
27. Zahvalnica ruskih invalida iz Invalidskog doma u Prčnju Kraljici Mariji na njenoj poseti Invalidskom domu (1935., 1 str., rukopis, kolor, srpski jezik)
28. Odbor gospođa priređuje zabavu u korist najsiromašnijih ruskih ratnih invalida (1934., 1 str., štampano, kolor, srpski jezik)
29. Poziv Beogradskog odbora Udruženja ruskih ratnih invalida Knezu Namesniku Pavlu da prisustvuje osvećenju novosagrađenog invalidskog doma za ruske invalide u Beogradu (1936., 1 str., štampano, srpski jezik)
30. Predsednik Beogradskog odbora Saveza ruskih ratnih invalida predlaže Dvoru da se dodatna sredstva za dovršetak izgradnje Invalidskog doma obezbedi izdanjem knjige g. Hensena o Kralju Aleksandru (1932., 2 str., štampano, srpski jezik)
31. Priznanica da je Ruski crveni krst primio od Kraljevog dvora pomoć od 10.000 dinara (1927, 1 str., štampano, srpski jezik)

 

Vrh strane

Informisanje

 

32. Dva informativna pisma A.Suvorina predsedniku Ministarskog Saveta Nikoli Pašiću: prvo, o neophodnosti izdavanja nedeljnih novina za ruske izbeglice posvećenih svakodnevnim problemama njihovog života; drugo, u vezi sa korupcijom bivših ruskih poslanika u Beogradu Jemeljanova i Dvoreckog. (1920.,5 str. rukopis, ruski jezik)
33 Primerci lista "Novoe vremja" iz 1921. godine.
34. Predstavka Biroa Zbora predstavnika izbegličkih organizacija u Kraljevini SHS o potrebi izdavanja nedeljnog lista za emigrante (1921, 3 str., štampano, srpski jezik)
35. Bivši predsednik Ruske Državne Dume moli Nikolu Pašića za pomoć u izdavanju "liberalnih ruskih novina (Ruskoje delo) u Beogradu" koje će doprineti "ne samo obnovi nove Rusije nego i celokupnom jačanju slovenske uzajamnosti" (1923., 4 str. rukopis, ruski jezik)
36. Primerak lista "Carskij vestnik", Beograd, 1935.

 

Vrh strane

Kultura, izdavaštvo

 

37. Izveštaj o radu Matice ruske u Novom Sadu za 1933 godinu. (1934.)
38. Poziv Kralju Aleksandru i Kraljici Mariji na Bal ruske štampe u korist ruskih književnika i novinara (1929., 1 str., štampano, srpski jezik)
39. Zahvalnica Saveza ruskih književnika i novinara Kralju Aleksandaru na daru koji im je uputio književnika i novinara (1929.g., 1 str., štampano, srpski jezik)
40. Spisak članova pevačkog hora Dvorske kapele u 1932. godini (1932., 1 str., štampano, srpski jezik)
41. Predlog Aleksandra Zabolotnija, slikara i urednika ruskog lista Carski vesnik za umnožavanje portreta Kralja Petra Drugog - sa mišljenjem Ministarstva prosvete (1939. 3 str., štampano, srpski jezik)
42. Predlog za dodelu Kraljevskog ordena slikaru Aleksi Ganzenu (1932., 1 str., štampano, srpski jezik)
43. Pismo Aleksija Šenšina, prof. Beogradskog univerzioteta, maršalu Dvora Aleksandru Dimitrijeviću, o problemima u vezi sa potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom prosvete (1933., 11 str., štampano, srpski jezik)
44. Zahvalnica Udruženje ruskih glumaca u Beogradu na novčanoj pomoći (1939., 1 str., štampano, srpski jezik)
45. Pozivnica Oficirskog doma na tradicionalni veliki jugoslovensko-ruski koncert bal "Veče ruske bajke", u korist Sanatorijuma u Topčideru za obolele ruske ratnike - žrtve Velikog svetskog rata (1930., 2 str., štampano, srpski jezik)
46. Rusko sokolsko društvo iz Zemuna upućuje molbu da Kneginja Olga preuzme pokroviteljstvo nad sokolskom zastavom (1932., 1 str., rukopis, srpski jezik)
47. Molba Jugoslovenskog šahovskog saveza Maršalu dvora da Kralj Aleksandar primi u audijenciju svetskog šahovskog prvaka, ruskog emigranta dr. Aleksandra Aleksandroviča Aljehina koji na poziv Saveza boravi u Jugoslaviji (1931., 2 str., štampano, srpski jezik)
48. Molba M.Gorelova i Z. Alferova, upućena predsedniku Ministarskog saveta, da se materijalno pomogne osnivanje antiboljševičke izdavačke delatnosti u Beogradu (1921., 2 str., štampano, srpski jezik)
49. Pismo Mihaila Gorelova, bivšeg direktora "dva najrasprostranjenija ruska lista", Predsedniku Ministarskog saveta u kojem se moli odgovor na ranije pismo u vezi sa anti-boljševičkom izdavačkom delatnošću u Beogradu (1921., 2 str., štampano, srpski jezik)
50. Obraćanje Anatolija Vitorfa, činovnika po ugovoru Vojno-geografskog instituta, ministru Dvora B. Jevtiću radi dodeljivanja pomoći za štampanje svoje knjige "Car Nikola Drugi" (1937., 1 str., štampano, srpski jezik)
51. Recenzija knjige "Veliki vožd Karađorđe" autora generala Gofmana od strane Istorijskog odelenja Glavnog đeneralštaba (1928., 1 str., štampano, srpski jezik)
52. Konstantin Kulnjev posvećuje dve svoje pesme - jednu Kraljici Mariji, a drugu "uspomeni na Blaženopočivšeg Kralja" (1934., 3 str., rukopis, ruski jezik)

 

Vrh strane

Ruska crkva

 

53. Obaveštenje za Maršala Dvora Kraljevine Jugoslavije da će se 5. jula 1931. godine održati osvećenje Iverske kapele sagrađene u Beogradu (1931., 2 str.,štampano, srpski jezik)
54. Topuska kolonija ruskih izbeglica, društvene i profesionalne organizacije i Kozačje naselje "preklinjaju" Predsednika Ministarskog saveta Kraljevine SHS N.Pašića da "digne svoj autoritetan glas i javno osudi čin nasilja nad ruskim Patrijarhom (gospodinom Tihonom). Jer, sve što imamo od Otaxbine je Crkva i Vera, čiju nedodirljivost najpokornije molimo zaštititi" (1922., 2 str., štampano, ruski jezik)
55. Centralni Odbor za osnivanje i organizaciju Karpatoruske pravoslavne crkve (g.Užgrad) zahvaljuje Nikoli Pašiću na pomoći u vezi sa dolaskom "Niškog episkopa Dositeja u Karpatsku Rusiju, pa je na taj način spasio Karpatoruski narod duhovne smrti koja je njemu pretila sa strane Kovarnog Rima" (1922., 2 str., rukopis, ruski jezik)
56. Zahvalnica Knezu Pavlu na prilogu koji je dao za zidanje Ruske Katedrale u Berlinu (1937., 1 str., štampano, srpski jezik)
57. Pozdravno pismo ruskih episkopa Kralju Aleksandru sa Sabora u Sremskim Karlovcima (1924., 1 str., štampano, srpski jezik)
58. Obaveštenje o predstojećem osvećenju Ikone Sv. Nikole Čudotvorca pri ruskom sanatorijumu u Pančevu, izrađene za uspomenu na tragično preminule Cara Nikolu II i Kralja Aleksandra I (1935., 1 str., štampano, srpski jezik)
59 Odbor za podizanje Kosturnice Rusima izginulim i streljanim na teritoriji bivše Austrougarske, sada Kraljevine Jugoslavije moli kneza Namesnika Pavla da prisustvuje osvećenju Kosturnice na Novom gradskom groblju (1936., 1 str., štampano, srpski jezik)
60. Molba Patrijarha srpskog, Varnave, upućena maršalu dvora, Slavku Grujiću, da se Kralju Petru Drugom, Kraljici Mariji i Knezu Namesniku Pavlu uruče pisma i medalje primljene od arhiepiskopa Kamčatskog i Seuljskog gospodina Nestora (Harbin, Manxurija), predsednika Komiteta za podizanje Spomen hrama Imperatora Nikolaja Drugog i Kralja Aleksandra Prvog (1935.,1 str.,štampano, srpski jezik)

 

Vrh strane

Institucije

 

Fotografije iz albuma koji je Prvi ruski kadetski korpus Kneza Konstantina Konstantinoviča (Sarajevo - Bela Crkva) poklonio Kralju Aleksandru I Karađorđeviću.

61. Pismo, sa oznakom "Poverljivo", ruskog poslanika Vasilija Štrandmana Predsedniku Ministarskog saveta i ministru spoljnih poslova Kraljevine SHS, Nikoli Pašiću, o potrebi reorganizacije Državne komisije za ruske izbeglice (1921., 6 str., štampano, ruski jezik)
62. Upravni odbor Društva za staranje o potrebama Ruske srednje i niže škole u Zagrebu moli Kneza Nikolu da bude pokrovotelj toga Društva (1936., 1 str., rukopis, kolor, srpski jezik)
63. Pismo zahvalnosti Kralju Aleksandru, iz Harbina, od bivših pitomaca Petrogradske Visoke Akademije Prava povodom obeležavanja stogodišnjice Akademije u Jugoslaviji, u Beloj Crkvi (1931)
64. Komemorativni koncert povodom stogodišnjice Visoke Akademije prava u Petrovgradu (1935., 1 str., štampano, srpski jezik)
65. Molba Rusko-srpske ženske gimnazije u Beogradu Kralju Petru Drugom za materijalnu pomoć siromašnim učenicama (1936., 1 str., rukopis, srpski jezik)
66. Rusko-srpska ženska gimnazija u Beogradu zahvaljuje Kralju Petru Drugom na upućenoj pomoći (1936., 1 str., rukopis, srpski jezik)
67. Ruski sportski klub u Zagrebu izražava saučešće Kralju Petru II povodom ubistva Kralja Aleksandra (1934., 1 str., štampano, srpski jezik)
68. Odluka Dvora da se Ruskom kadetskom korpusu u Sarajevu dodeli 5.000 dinara za proslavu jubilarne godišnjice formiranja (1925., 1 str., štampano, srpski jezik)
69. Veliki knez Konstantin Konstantinovič, šef Prvog ruskog kadetskog korpusa koji u Jugoslaviji nastavlja svoju tradiciju.
70. Fotografija generala Kutepova sa posvetom Kadetskom korpusu
71. Fotografija generala Vrangela sa posvetom Kadetskom korpusu
72. Vojna obuka kadeta u krugu kasarne "Kralj Petar" u Sarajevu
73. U Muzeju Kadetskog korpusa - sa direktorom Korpusa
74. General Kutepov pred strojem kadeta na sprovodu Generala Vrangela
75. Zgrada kasarne "Kralj Petar" u Beloj Crkvi u koju je premešten Kadetski korpus
76-78. Velika matura: ispitna komisija, pismeni ispit i svečano objavljivanje uspeha

 

Vrh strane

Kolonije

 

79. Udruženja ruskih izbeglica u Boru prenose Kralju Aleksandru povodom desetogodišnjice vladavine svoje "osećaje bezgranične ljubavi i odanosti" (1931., 2 str., rukopis, kolor, srpski jezik)
80. Upravni odbor Ruske kolonije u Zemunu upućuje najbolje želje kraljevskoj porodici (1931., 4 str., štampano, kolor, srpski i ruski jezik)
81. Zahvalni pozdrav zagrebačkih Rusa Njegovom Veličanstvu Kralju (2 str., štampano, srpski jezik)
82. Čestitke Kralju Aleksandru povodom desete godišnjice dolaska na presto od ruske kolonije iz Gornjeg Milanovca (1931., 1 str., rukopis, srpski jezik)
83. Čestitke Kralju Aleksandru povodom desete godišnjice dolaska na presto od Smederevske kolonije (1931., 1 str., rukopis, kolor, srpski jezik)
84. Čestitke Kralju Aleksandru povodom desete godišnjice dolaska na presto od Šabačke kolonije (1931., 1 str., rukopis, ruski jezik)
85. Čestitke Kralju Aleksandru povodom desete godišnjice dolaska na presto od Ruske Kozačke Kalmicke Kolonije (1931., 1 str., štampano, srpski jezik)
86. Ruske izbeglice iz Sombora čestitaju Kralju Jugoslavije Aleksandru Prvom desetogodinice njegog dolaska na presto (1931.,3 str. rukopis, ruski jezik)
87. Čestitka predstavnika ruskih izbeglica Beogradske, Zemunske i Topčiderske kolonije Nikoli Pašiću, predsedniku Ministarskog saveta, povodom Srpske nove godine (1921., 2 str. štampano, ruski jezik)
88. Ruski emigranti iz Banja Luke zahvaljuju Kralju Aleksandru zbog nepriznavanja sovjetske vlasti kao zakonite (1934., 1 str., štampano, kolor, srpski jezik)
89. Predstavnici Beogradske ruske kolonije izražavaju saučešće Nikoli Pašiću, predsedniku Ministarskog saveta, povodom ubistva ministra Milorada Draškovića (1921., 1 str., štampano, ruski jezik)

 

Vrh strane

Materijalna pomoć pojedincima

 

90. Molba arhitekte Vojteha Ridla da se kompozitoru, Tadiji Borošiću, tvorcu "Marša krunisanja Kralja Petra I" dodeli materijalna pomoć radi povratka u Rusiju (1924., 2 str., štampano, srpski jezik)
91. Rešenje Kancelarije Dvora na osnovu naređenja Kralja da se za pet slika slikaru S. Kolesnikovu isplati 135.000 dinara (1925., 1 str.,štampano, srpski jezik)
92. Rešenje Dvora da se kao Kraljev dar za obeležavanje tridesete godišnjice književnog rada, Nikoli N. Breško-Breškovskom, književniku, dodeli 1.000 dinara (1927., 1 str., štampano, srpski jezik)
93. Odluka Kralja Aleksandra da troškove sahrane generala Fedora Nikolajevića Černojareva snosi Dvor (1929., 2 str., štampano, srpski jezik)
94. Molba Olimpije Subotić, udovice Dejana Subotića, sina dr. Jovana Subotića, upućena Kralju Aleksandru za materijalnu pomoć (1930., 2 str., štampano, srpski jezik)
95. Naređenje ministra Dvora da se, po nalogu Kralja, Generalu Aleksandru Ostafijevu dodeli 4.000 dinara pomoći radi lečenja (1932., 1 str., štampano, srpski jezik)
96. Studenati dr Dimitrija Kišenskog, bivšeg rektora Univerziteta u Odesi, mole Kralja Aleksandra za materijalnu pomoć svome profesoru (1933., 3 str., štampano, srpski jezik)
97. Dobrovoljac srpsko-turskog rata 1876. upućuje zahvalnicu Kralju Aleksandru na novčanoj pomoći. (1932., 3 str., štampano, srpski i ruski jezik)
98. Molba supruge Mihaila Suvorina, urednika Novog vremena, upućena ministru Dvora, Milanu Antiću, da se njenom suprugu dodeli materijalna pomoć (1935., 2 str.,štampano, srpski jezik)
99. Odluka Kancelarije Dvora da se M.A. Suvorinu dodeli pet hiljada dinara radi lečenja (1935., 1 str.,štampano, srpski jezik)
100. Priznanica na primljenih 4.581 dinar od Dvora za sahranu udovice bivšeg ruskog Carskog poslanika u Beogradu (1937., 1 str., štampano, srpski jezik)
101. Odluka Dvora da se praunuci pesnika Puškina dodeli 5.000 dinara povodom 100-godišnjice pesnikove smrti (1937. 1 str., štampano, srpski jezik)
102. Zahvalnica Aleksandra Berteljsa Knezu Pavlu na odluci da mu se dodeli finansijska pomoć od 24.000 dinara godišnje (1938., 1 str., rukopis, srpski jezik)
103. Sofija Averjanova, supruga "poslednjeg carskog ruskog načelnika Generalštaba, koji je izdejstvovao za Srbiju 40 miliona zlatnih rubalja u najkritičnijim danima" moli Kneza Namesnika Pavla za materijalnu pomoć. (1938., 2 str., štampano, srpski jezik)
104. Molba Lava Bajkova, pisca četiri knjige o živinarstvu "koje ostavlja jugoslovenskom narodu", za novo zaposlenje. (1932., 4 str., štampano, srpski jezik)
105. Sergije Lučaninov, pisar Kancelarije kraljevskih ordena, moli Maršala Dvora da se njegovo kaligrafsko znanje koristi i za ispisivanje diploma dvorskim liferantima i drugim odlikovanim ličnostima (1928., 1 str., rukopis, srpski jezik)
106. Izvod iz Referata str. pov. br. 2783/39 u kome se navode ruski politički i drugi savezi u Jugoslaviji i daje politička procena delatnosti Štrandmana (1939., 3 str., štampano, srpski jezik)
107. Spisak ruskih izbeglica u Kraljevini SHS zaposlenih u Ministarstvu građevina, građevinskim direkcijama i odeljenjima (ukupno 266 imena)
108. Tekst anonimnog autora "Razmišljanje o verovatnoj propasti Evrope i mogućem spasu Rusije" (114 stranica)

 

Vrh strana

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS