Zbirka Milana Stojadinovića - inventar

Data/Images/aj_kor_inv_37_s.jpgU Zbirci arhivske građe Milana Stojadinovića dominiraju dokumenta o političkoj delatnosti Stojadinovića kao predsednika Vlade, ministra inostranih poslova i predsednika Glavnog odbora JRZ (1935-1939.), a manji deo se odnosi na njegovu delatnost u Ministarstvu finansija Kraljevine Srbije, ministra finansija Kraljevine SHS i Kraljevine Jugoslavije, narodnog poslanika i istaknutog člana Narodne radikalne stranke (1914-1935.).

Zbirka Milana Stojadinovića sadrži vrlo vrednu, zanimljivu i po sadržaju bogatu dokumentaciju za političku i ekonomsku istoriju Kraljevine SHS-Jugoslavije.

Granične godine građe su 1914-1944.

Preuzmite inventar u pdf formatu Data/Images/icon_pdf.gif, (2.62 MB)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS