Monografija "Arhiv Jugoslavije 1950-2000."

Data/Images/aj_kor_monografija_2000_s.jpg Monografija sadrži prikaz razvoja Arhiva, zadatke koje je Arhiv imao i rezultate koje je ostvario u toku pedeset godina postojanja. Ona je pokušaj da se na relativno malom broju stranica, putem teksta, fotografija i faksimila arhivskih dokumenata što vernije predstavi delatnost ove državne, kulturne i naučne ustanove.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS