"Katalog bibliotečkog materijala u fondovima i zbirkama Arhiva Jugoslavije" Knj. 1

Data/Images/aj_kor_bib_stamp_gr_s.jpgKatalog predstavlja bibliografski popis informacija o štampanom materijalu koje su složene abecedno unutar formalnih grupa:

  1. Knjige, brošure i muzikalije;
  2. Serijske publikacije;
  3. Članci;
  4. Geografske karte;
  5. Projekti;
  6. Neknjižna građa (plakati, leci, razglednice, pozivnice, mape).

Katalog ima autorski i predmetni registar.

Štampana građa u Katalogu obuhvata period sa kraja 19. veka do 50-ih godina 20. veka i svojim sadržajem govori o političkim, pravnim, privrednim, društvenim i kulturnim prilikama u Jugoslaviji, njenim međunarodnim odnosima i delatnosti u Društvu naroda.

Građa je raznovrsna ne samo po formi i sadržaju nego i po jezicima na kojima je pisana. U slučaju projekata, nekoliko geografskih karata i kaligrafski urađenih pozivnica, napravljen je izuzetak, pa je ta građa, iako nije objavljena, svrstana u ovaj Katalog zbog njene izuzetne interesantnosti za korisnike.

Popisan je štampani materijal u sledećim zbirkama: Jovan Jovanović Pižon, Milan Stojadinović, Sava N. Kosanović i Đura Popović.

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS