Časopis Arhiv - godina II broj 2

Data/Images/aj_cas_2001_kor_no1.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2001

broj: 2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (54.65 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (48.05 kB)
sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (80.70 kB)

spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (38.85 kB)

 
Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (155.72 kB)  Vladimir Petrovič Kozlov, Teoretske osnove arheografije sa današnjeg stanovišta
Preuzmite u pdf formatu (125.62 kB) Nada Petrović, Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Francuskoj – Pariz i njegova arhivska građa Preuzmite u pdf formatu (11.57 kB)  Preuzmite u pdf formatu (21.22 kB)
Preuzmite u pdf formatu (91.86 kB)  Ivan Hofman, Komitet za kulturu i umetnost pri Vladi FNRJ (Ustanova i njena arhivska građa) Preuzmite u pdf formatu (10.72 kB)  Preuzmite u pdf formatu (18.44 kB)
Preuzmite u pdf formatu (116.43 kB)  Olivera Porubović-Vidović, Digitalizacija – izazov današnjice, potreba budućnosti Preuzmite u pdf formatu (9.61 kB)  Preuzmite u pdf formatu (18.22 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (151.03 kB)  Preuzmite u pdf formatu (158.00 kB) Andrej Šemjakin, Nikola Pašić: čovek i političar (povodom 75-godišnjice smrti)
Preuzmite u pdf formatu (86.08 kB)  Preuzmite u pdf formatu (67.37 kB) Vladislav Stepnjak, Poljska diplomatija na Balkanu (1918-1926)
Preuzmite u pdf formatu (124.62 kB) Ljubomir Petrović, Uloga i funkcionisanje "Srpskog književnog glasnika" u srpskom i jugoslovenskom društvu 1901-1941. godine. Povodom stogodišnjice časopisa Preuzmite u pdf formatu (8.36 kB)  Preuzmite u pdf formatu (17.17 kB)
Preuzmite u pdf formatu (165.20 kB) Miladin Milošević, Diplomatski odnosi između Kraljevine SHS i Kraljevine Holandije 1918-1922 – kontinuitet diplomatskih odnosa, prekid i njihovo ponovno uspostavljanje Preuzmite u pdf formatu (10.43 kB)  Preuzmite u pdf formatu (19.74 kB)
Preuzmite u pdf formatu (114.36 kB) Momčilo Anđelković, Od Doma kralja Aleksandra I za učenike srednjih škola do Arhiva Jugoslavije (Istorijat zgrade Arhiva Jugoslavije) Preuzmite u pdf formatu (11.96 kB)  Preuzmite u pdf formatu (22.50 kB)
Preuzmite u pdf formatu (79.52 kB) Biljana Radović, Nastava pjevanja u osnovnim školama Kraljevine Jugoslavije u periodu 1918-1941. Preuzmite u pdf formatu (9.74 kB)  Preuzmite u pdf formatu (16.70 kB)
Preuzmite u pdf formatu (133.36 kB) Jelena Opra, Izborna kampanja Milana Stojadinovića 1938. godine Preuzmite u pdf formatu (9.87 kB)  Preuzmite u pdf formatu (20.27 kB)
Preuzmite u pdf formatu (103.43 kB) Dragan Bogetić, Sjedinjene Američke Države i formiranje Balkanskog pakta 1952-1955. Preuzmite u pdf formatu (9.31 kB)  Preuzmite u pdf formatu (19.21 kB)
Preuzmite u pdf formatu (113.99 kB) Đoko Tripković, XX Kongers Komunističke partije Sovjetskog Saveza i jugoslovensko-sovjetski odnosi Preuzmite u pdf formatu (10.43 kB)  Preuzmite u pdf formatu (18.36 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (140.50 kB) Gojko Malović, Optiranje i iseljavanje Srba u Mađarskoj 1920-1931.
Preuzmite u pdf formatu (77.53 kB) Komnen Pijevac, Prva reagovanja predstavnika Vlade Kraljevine Jugoslavijena i anglo-američko bombardovanje Beograda 1944.
Preuzmite u pdf formatu (108.05 kB) Saša Ilić, Londonski memorandum 1945. godine. Apel demokratskih stranaka u izbeglištvu na zavođenje jednopartijske diktature u Jugoslaviji

GALERIJA
Preuzmite u pdf formatu (587.47 kB) Dragoš Petrović, Predsednici jugoslovenskih vlada 1918-2001.

POGLEDI
Preuzmite u pdf formatu (77.44 kB) Kristijan A. Nilsen, Arhivska građa o šestojanuarskoj diktaturi u arhivima bivše Jugoslavije

Preuzmite u pdf formatu (278.03 kB) PRIKAZI
  • Atlanti, Review for Modern Archival Theory and Praktice, Volume 10, No. 1, 2 (2000) - Maribor, (Predrag Krejić) 
  • Władysław Stepniak: Dyplomacja polska na Balkanach (1918-1926), (Dragoš Petrović) 
  • Milan Ristović: Obični ljudi: Prilozi za istoriju, (Ivan Hofman) 
  • Aleksandar Đ. Marinković: Ženidba kralja Aleksandra Karađorđevića, (Dragoš Petrović) 
  • Đoko Tripković: Beograd pod bombama, (Ljubomir Petrović) 
  • Nikola Žutić: Vatikan i Albanci u prvoj polovini XX veka (do 1941), (Ljubomir Petrović) 
  • Autoritäre Regime in Ostmittel- und Südosteuropa 1919-1944, Hrsg. Erwin Oberländer…, (Saša Ilić)

IN MEMORIAM
Preuzmite u pdf formatu (59.10 kB) Stojiljko Nikolić (1946-2001), (Vukman Boričić)

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS