Časopis Arhiv - godina XIV broj 1-2
Data/Images/aj_cas_2013_kor_s.jpg

Izdavač: Arhiv Jugoslavije

ISSN: 1450-9733

godina: 2013

broj: 1-2

uputstvo za saradnike Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (113.00 kB)
impresum Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (225.00 kB) 

sadržaj časopisa Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (180.00 kB)
spisak saradnika Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (209.00 kB)
katalogizacija Preuzmite ovaj dokument u pdf formatu (64.00kB)

Sadržaj
CEO TEKST   REZIME

ARHIVISTIKA
Preuzmite u pdf formatu (307 kB) Dragoš Petrović, Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Jugoslavije – Protokol 1918–1941; (1912–1941) – ustanova i arhivska građa Preuzmite u pdf formatu (48.3 kB)  Preuzmite u pdf formatu (90.6 kB)
Preuzmite u pdf formatu (266 kB)  Predrag Krejić, Delegacija Konzularna predstavništva Kraljevine Jugoslavije u Sjedinjenim Američkim Državama (Njujork i Čikago) – ustanova i arhivska građa Preuzmite u pdf formatu (45.8 kB)  Preuzmite u pdf formatu (91.7 kB)
Preuzmite u pdf formatu (327 kB)  Branko Pušica, Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije u Portugaliji – Lisabon 1917–1920; 1941–1945 (1941–1945) – ustanova i arhivska građa Preuzmite u pdf formatu (59.8 kB)  Preuzmite u pdf formatu (93.9 kB)
Preuzmite u pdf formatu (351 kB) Zorica Netaj, Zbirka fotografija Arhiva Jugoslavije – period Kraljevine Jugoslavije Preuzmite u pdf formatu (60.3 kB)  Preuzmite u pdf formatu (93.2 kB)
Preuzmite u pdf formatu (273 kB) Ljubica Vuković, Savezni sud 1945–2003 – ustanova i arhivska građa Preuzmite u pdf formatu (45 kB)  Preuzmite u pdf formatu (86.6 kB)
Preuzmite u pdf formatu (463 kB)  Vidosava Eraković, Odnos jugoslovenske države (1945–1952) prema arhivama – proklamovano i stvarno Preuzmite u pdf formatu (45 kB)  Preuzmite u pdf formatu (93 kB)
Preuzmite u pdf formatu (182 kB) Jelena Jovanović, Tijana Kovčić, Okružni narodni odbor okruga beogradskog 1944–1947 – ustanova i arhivska građa Preuzmite u pdf formatu (95.7 kB)  Preuzmite u pdf formatu (93 kB)
Preuzmite u pdf formatu (336 kB) Olivera Porubović - Vidović,  Arhivi i očuvanje elektronskog dokumenta Preuzmite u pdf formatu (41.9 kB)  Preuzmite u pdf formatu (83 kB)
Preuzmite u pdf formatu (160 kB) Katarina Marković,  Arhivska konvencija između Kraljevine SHS i Kraljevine Ugarske Preuzmite u pdf formatu (46.2 kB)  Preuzmite u pdf formatu (91.9 kB)

ISTORIOGRAFIJA
Preuzmite u pdf formatu (213 kB)  Svetlana Ljubljanac, Poljoprivredne škole u Dunavskoj banovini 1929–1941  Preuzmite u pdf formatu (15.4 kB)  Preuzmite u pdf formatu (91.8 kB)
Preuzmite u pdf formatu (225 kB)  Ena Mirković, ČasopisNaša stvarnost" 1936–1939   Preuzmite u pdf formatu (102 kB)  Preuzmite u pdf formatu (93.4 kB)
Preuzmite u pdf formatu (232 kB)  Ivana Božović, Jugoslovenska kolonija u Južnoj Africi 1941–1945. Preuzmite u pdf formatu (39.7 kB)  Preuzmite u pdf formatu (84.1 kB)
Preuzmite u pdf formatu (214 kB)  Nebojša Petrović, Položaj seljaštva u Vojvodini nakon ukidanja administrativnih mera u poljoprivredi 1953–1957   Preuzmite u pdf formatu (49.1 kB)  Preuzmite u pdf formatu (87.4 kB)
Preuzmite u pdf formatu (313 kB)  Petar Dragišić, S druge strane granice – s druge strane zakona. Jugoslovenski kriminalci u inostranstvu u drugoj polovini 60-ih god.  Preuzmite u pdf formatu (39.9 kB)  Preuzmite u pdf formatu (94.8 kB)
Preuzmite u pdf formatu (265 kB)  Mihailo Lukić, Razgovori Josipa Broza Tita i Aleksandra Dubčeka 9. i 10. avgusta 1968. u Hradčanima  Preuzmite u pdf formatu (42.3 kB)  Preuzmite u pdf formatu (85.8 kB)
Preuzmite u pdf formatu (1.4 MB)  Ivan Hofman, Fotografija i istoriografija – neka razmišljanja Preuzmite u pdf formatu (10.1 kB)  Preuzmite u pdf formatu (87.4 kB)

DOKUMENTA
Preuzmite u pdf formatu (2.1 MB)  Miladin Milošević, Andrićev ispit za prijem u diplomatsku i konzularnu službu

IZ RADA ARHIVA
Preuzmite u pdf formatu (286 kB)  Miladin Milošević, Sa Huverovog instituta u Arhiv Jugoslavije preuzeta zbirka dokumenata dr Milana Gavrilovića, diplomate i političara
Preuzmite u pdf formatu (337 kB)  Nada Petrović, Arhiv Jugoslavije u 2013. godini

Preuzmite u pdf formatu (909 kB)  GALERIJA

INFORMACIJE
Preuzmite u pdf formatu (325 kB)  Svetlana Perović Ivović, 23. Međunarodni arhivski dan Trst, 22–23. oktobar 2013.

Preuzmite u pdf formatu (402 kB)  PRIKAZI
  • Ruski lekari u Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca/Jugoslaviji, Biografski rečnik i ankete (1918–1946), Mihil Gorinov-ml., Marina Sorokina, Nada Petrović, Milan Medaković, Ranka Rađenović, Beograd – Moskva, 2012. (454)
    (Dragomir Bondžić)
  • Izveštaji Ministarstva inostranih poslova Kraljevine Jugoslavije za 1936. godinu, knjiga VII, priredila Nada Petrović, Arhiv Jugoslavije, Beograd 2012 (702) (Dragan Teodosić)
  • Jugoslavija – Alžir, Zbornik radova sa naučne konferencije Alžir, 27. januar 2013, Arhiv Jugoslavije, Beograd 2013 (168) (Jelena Đurišić)
  • Dragan Bogetić, Ljubodrag Dimić, Beogradska konferencija nesvrstanih zemalja. 1–6. septembra 1961. Prilog istoriji Trećeg sveta, Beograd, 2013. (583) (Nada Petrović)
  • Novinarska i diplomatska visoka škola u Beogradu 1948–1953, priredio Dragomir Bondžić, Institut za savremenu istoriju, Beograd 2013 (427) (Ivana Božović)
  • Milić F. Petrović, Imovina dinastije Petrović Njegoš – Zbornik dokumenata (1918–1941), Crnogorska akademija nauka i umjetnosti,  Podgorica, 2012, (801) (Vlado Strugar)
  • Nenad Predojević, Istorisko društvo u Novom Sadu (1927–1941) 1861–1941, Analitički inventar (1927–1941), Arhiv Vojvodine, Novi Sad 2012, (287) (Dejan Jakšić) 

© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS