ŠTAMPA – Bibliotečka građa u arhivskim fondovima i zbirkama
Naslov Katastralni plan čest. zgrad. 184. sa zemlj. čest. 793/2, 784, 780. čl. 211. vlasnosti: Zadužbin. zaklade: Bošković, Đurović i Laketić u Srbini - Hercegnovi Uporedni naslov Podnaslov mjerilo 1:2880 Autor F. Baučić Korporativni autor Godina izdavanja Mesto Herceg Novi Izdavač b.i.
© Arhiv Jugoslavije 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS