Делегација Државног архива Републике Северне Македоније посетила Архив Југославије
Дана 7. априла 2022. године Архив Југославије посетила је делегација Државног архива Републике Северне Македоније из Скопља. Делегацију су чинили др Емил Крстески, директор Државног архива Републике Северне Македоније, Светлана Успрцова, руководилац Одељења за међународну сарадњу, др Јасмина Дамјановска, руководилац Одељења за издавачку делатност и мр Сашо Јанкуловски, саветник за правне послове. Делегацију Државног архива Републике Северне Македоније примио је директор Архива Југославије др Милан Терзић. Разговору је присуствовао и Драган Теодосић, виши архивист за објављивање архивске грађе и међуархивску сарадњу. Теме разговора била су питања која су се тицала Споразума о сукцесији бивше СФРЈ и предлогу гостовања једне од изложби Архива Југославије у Скопљу у току друге половине 2022. године.

Data/Images/poseta_mkd_2022_1m.jpg

Data/Images/poseta_mkd_2022_2m.jpg

Data/Images/poseta_mkd_2022_3m.jpg

Data/Images/poseta_mkd_2022_4s.jpg

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS