Запослени
Прочитај ми

Укупан број запослених у  Архиву је 50, и то:

 • 32 са високом стручном спремом од којих, два доктора наука и три магистра 
 •   8 са вишом стручном спремом
 • 10 са средњом школском спремом

Број запослених који имају стручна звања је следећи:
 • архивски саветник - 7
 • виши архивист - 4
 • архивист - 9
 • виши архивски помоћник прве врсте - 3
 • виши архивски помоћник - 2
 • архивски помоћник прве врсте - 1
 • архивски помоћник - 5
 • конзерватор саветник - 1
 • конзерватор - 1
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS