Детаљи фонда
Број фонда: 395 Назив фонда: POSLANSTVO KRALJEVINE JUGOSLAVIJE U RUMUNIJI - BUKUREŠT Ствараоци архивске грађе: Poslanstvo Kraljevine Jugoslavije (KSHS), 1918-1941. Граничне године фонда: 1918-1941. Граничне године грађе: 1919-1942. Историјат творца фонда: Stvaranjem Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca u decembru 1918. godine Poslanstvo Kraljevine Srbije u Bukureštu nastavilo je da radi kao Poslanstvo novostvorene države. U decembru 1938. godine Poslanstvo je podignuto na rang ambasade. Ambasada u Bukureštu je bila prva ambasada u diplomatskoj istoriji Kraljevine Jugoslavije. Delovala je do marta 1941. godine kada je ponovo ustanovljeno poslanstvo, koje je prestalo sa radom prekidom diplomatskih odnosa u aprilu 1941. godine.
      Arhivska građa Fonda je veoma značajna za sagledavanje odnosa između Rumunije i Jugoslavije, delovanja Male Antante i međudržavnih odnosa na Jugoistoku Evrope.
Период грађе фонда: Kraljevina Jugoslavija Дужина фонда: 6.5 Количина архивске грађе: 47 kutija,  6 knjiga Стање грађе: dobro Степен сређености фонда: arhivistički obrađena Обрађивач: Tonka Župančić Информативно средство: inventar Књиге евиденције: da Персоналије: ne Индекси: da Микрофилмован: ne Дигитализован: ne
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS