Изложба "Југославија 1918-1998."

1. Изјава Владе Краљевине Србије "Нишка декларација", 07.12.1914. године
2. Фотографија: Чланови Министарског савета и Народне Скупштине Краљевине Србије, на Крфу 1916. године, који су усвојили "Нишку декларацију" 07.12.1914. године
3. Етнографска карта Југословена из 1917. године
4. Крфска декларација, 20.07.1917. године
5. Фотографија: Учесници Крфске конференције, на Крфу, јула 1917. године
6. Плакат: Одлуке Народне скупштине Срба, Хрвата, Буњеваца, Словака, Русина и осталих народа из Баната, Бачке и Барање о уједињењу са Краљевином Србијом, 12/25.11.1918. године
7. Фотографија: војвода Живојин Мишић
8. Фотографија: Учесници Велике Народне скупштине српског народа у Црној Гори, који су донели одлуку о уједињењу Црне Горе са Србијом, Подгорица, 26.11.1918.
9. Плакат: Одлука Велике Народне скупштине српског народа у Црној Гори, Подгорица, од 13/26.11.1918. године
10. Фотографија: сердар Јанко Вукотић
11. Фотографија: Зграда протокола ("Крсмановићева кућа") у којој је проглашено Краљевство Срба, Хрвата и Словенаца 01.12.1918. године
12. Плакат: Свечано прокламовање државног јединства Срба, Хрвата и Словенаца, Београд, 1. децембра 1918. године
13. Фотографија: Читање адресе Народног вијећа Словенаца, Хрвата и Срба пред регентом Краљевине Србије Александром Карађорђевићем, 01.12.1918. године
14. Графика Ивана Тишова "Проглашење уједињења 01.12.1918. године"
15. Фотографија: Прва влада Краљевства Срба, Хрвата и Словенаца, 20.12.1918. године
16. Декларација Владе Сједињених Америчких Држава, од 06.02.1919. године, којом се поздравља уједињење Срба, Хрвата и Словенаца
17. Указ о проглашењу 1. децембра за државни празник Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца
18. Карта: Краљевина СХС, подела на округе 1921. године према политичким јединицама које су сачињавале Краљевину Срба Хрвата и Словенаца
19. Фотографија: Отварање Привременог народног представништва КСХС. Београд 01.03.1919. године
20. Устав Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца ("Видовдански устав"), 28.06.1921. године
21. Фотографија: Проглашење устава Краљевине Срба, Хрвата и Словенаца, 28.06.1921. године
22. Закон о називу и подели Краљевине Југославије на управна подручја, 03.10.1929. године
23. Карта Краљевине Југославије са границама бановина
24. "Моме драгом народу", Прокламација краља Александра И поводом доношења Устава Краљевине Југославије, 03.09.1931. године
25. Устав Краљевине Југославије ("Октроисани устав") од 03.09.1931. године
26. Фотографија: Бомбардовање Београда 06.04.1941. године (Трг код кнежевог споменика - Трг Републике)
27. Фотографија: Бомбардовање Београда 06.04.1941. године (Аграрна банка - Музеј историје Југославије)
28. Карта: Окупаторска подела Краљевине Југославије после Априлског рата 1941. године
29. Декларација Краљевске Југословенске владе од 04.05.1941. године
30. Декларација ИИ заседања АВНОЈ-а, у Јајцу 29.11.1943. године
31. Одлука II заседања АВНОЈ-а о организацији Југославије на федеративном принципу, 29.11.1943. године
32. Фотографија: детаљ из дворане у којој је одржано II заседање АВНОЈ-а
33. Проглас Председништва АВНОЈ-а народима Југославије, 30.11.1943. године
34. Споразум Тито - Шубашић, Вис 16.06.1944. године
35. Одлука Председништва АВНОЈ-а о проглашењу 29. новембра савезним државним празником, 28.11.1944. године
36. Закон о распуштању Националног Комитета Ослобо|ења Југославије, 07.03.1945. године
37. Фотографија: Привремена Влада Демократске Федеративне Југославије, 07.03.1945. године
38. Карта: Настанак и територијални развој Југославије у XIX и XX веку
39. Акредитивно писмо совјетског амбасадора у Југославији, 24.03.1945. године
40. Закон о повељи Уједињених нација, 24.08.1945. године
41. Декларација о проглашењу Федеративне Народне Републике Југославије, 29.11.1945.
42. Устав ФНРЈ, 31.01.1946. године
43. Карта ФНРЈ, 1954. година
44. Уставни закон о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне Републике Југославије и савезним органима власти, 13.01.1953. године
45. Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 07.04.1963. године
46. Фотографија: Проглашење Устава СФРЈ, 07.04.1963. године
47. Одлуке о проглашењу уставних амандмана, 19.04.1967. године
48. Одлуке о проглашењу уставних амандмана, 26.12.1968. године
49. Одлуке о проглашењу уставних амандмана, 30.06.1971. године
50. Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 21.02.1974. године
51. Фотографија: Веће народа Скупштине СФРЈ доноси Устав Социјалистичке Федеративне Републике Југославије, 21.02.1974. године
52. Карта СФРЈ са републичким и покрајинским границама, 1990. година
53. Фотографија: Шефови држава и влада Прве конференције несврстаних земаља у Београду, 1-6.09.1961. године
54. Декларација шефова држава и влада несврстаних земаља, I конференција шефова држава или влада несврстаних земаља, Београд 01-06.09.1961. године
55. Програм за мир и међународну сарадњу, II конференција шефова држава или влада несврстаних земаља, Каиро, 5-10.10.1964. године
56. Декларација о миру, независности, развоју, сарадњи и демократизацији међународних односа, Лусака, 8-10.09.1970. године
57. Фотографија: Детаљ из дворане за време рада КЕБС-а, Хелсиники, 30.07.-01.08.1975. године
58. Фотографија: Детаљ из дворане Центра "Сава" за време београдског састанка КЕБС-а октобар 1977. године
59. Уставни амандмани на Устав СФРЈ, 09.06.1981.
60. Фотографија: Проглашење амандмана I-VIII на Устав СФРЈ из 1974, 03.07.1971. године
61. Уставни амандмани на Устав СФРЈ, 22.10.1988.
62. Фотографија: Свечано проглашење Савезне Републике Југославије, 27.04.1992. године
63. Устав Савезне Републике Југославије, 27.04.1992.
64. Нота земаља Европске Уније о признавању Савезне Републике Југославије, 08.04.1996.
65. Слободан Милошевић полаже заклетву приликом преузимања дужности Председника СРЈ, 23.07.1997. године
66. Грб Савезне Републике Југославије
67. Карта Савезне Републике Југославије из 1996. године
68. Фотографија: Савезна скупштина

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS