И ово је архивска грађа

Када се каже архивска грађа, обично се мисли на различита документа настала радом установа или појединаца, документа која имају своју карактеристичну структуру, формална обележја и карактеристичан чиновнички језик. Такви акти несумњиво преовлађују у фондовима свих архива, али постоје и они који и формално и суштински одударају од наше уобичајене представе о архивској грађи. Приређивачи вебсајта потрудили су се да на овом месту прикажу неке карактеристичне примере атипичне архивске грађе у Архиву Југославије.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS