Галерија фотографија
Прочитај ми

Архивску грађу поред писаног, цртаног, штампаног, фонографски или на други начин забележеног документарног материјала чине и фотографије. Фотодокументом се назива снимак личности, догађаја, објеката и места. За разлику од остале архивске грађе која о неком догађају, појави и слично сведочи савремено, али и накнадно, фотографија је увек савременик онога што је на њој забележено. Значај фотографије је многострук за историју и остале науке, културу и друге друштвене потребе. Она допуњује осталу архивску грађу, а понекад по броју информација премашује документа написана на више страна.

Архив је заједно са осталом архивском грађом преузимао и фотодокумента настала активношћу органа, установа, друштвено-политичких и других организација, друштава и удружења. Мањи број фотографија Архив је добио на поклон од неколико лица. У Архиву Југославије налази се Збирка фотографија, подељена на Општу збирку коју чини 25 збирки са 48.029 фотографија које су издвојене током сређивања и обраде фондова, и Збирку поклона и откупа фотографија коју чини 5 збирки од 501 фотографије које су поклонили појединци. Најбројније и садржајно најзначајније су збирке Двора Краљевине Југославије, НИРО Комунист, Савеза синдиката Југославије, Државне комисије за утврђивање злочина окупатора и њихових помагача, али се веома драгоцене фотографије налазе и у збирци Централног пресбироа, Савезне комисије за верска питања, Јована П. Живковића, Јована Јовановића Пижона, Љубомира Марића, Милана Стојадиновића, Јована П. Живковића и у другим збиркама.

Изложба: Април, 2008, Из збирке фотографија

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS