Информативна средства

1. Архив Југославије : водич за кориснике архивске грађе. - Београд : Архив Југославије, 1985. - 68 стр. : илустр. ; 24 cm (лат.) (распарчано)

2. Архив Југославије 1950-1995. - Београд : Архив Југославије, 1995. - 173 стр. ; 29 cm (распарчано)

3. Архив Југославије 1950-2000 / уредник Комнен Пијевац - Београд : Архив Југославије, 2000. - 206 стр. : илустр. ; 29 cm (распарчано)

4. Архив Југославије = The Archives of Yugoslavia / аутори Лилијана Ратковић-Трифуновић ... и др. - Београд : Архив Југославије, 2010. - 56 стр. : илустр. 23 cm 

5. Докнић, Бранка 

Водич кроз фондове Архива Југославије : 1945-2006 : архивски фондови културе, просвете, науке и информисања / Бранка Докнић. - Београд : Архив Југославије, 2018. - 249 стр.

6. Докнић, Бранка - Петровић, Милић Ф.

Водич кроз фондове Архива Југославије 1945-2006 : Архивски фондови Председника Републике, Скупштине, Владе и њихових сталних тела и служби / Бранка Докнић, Милић Ф. Петровић. - Београд : Архив Југославије, 2014. - 279 стр.

7. Индекс садржаја информативних средстава сређених и обрађених фондова и збирки Архива Југославије. Књ. 1-2. - Београд : Архив Југославије, 1995. - (187 ; 300) стр. ; 29 cm (лат.) (распарчано)

8. Канцеларијско пословање савезних органа и оранизација : (материјали са саветовања и прописи) / приредили Богдан Лекић, Олга Гилер. - Београд: Архив Југославије : Народна банка, 1990. - 125 стр. ; 20 cm (лат.)

9. Корисници, теме истраживања и коришћени фондови : 1958-1994 / приредио Димитрије Спасојевић. - Београд : Архив Југославије, 1996. - 883 стр. ; 29 cm. - (Библиотека информативних средстава) (лат.) (распарчано)

10. Корисници, теме истраживања и коришћени фoндови : Књ. 2, 1995-1998 / приредио Димитрије Спасојевић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2008. - 278 стр.  (лат.)

11. Корисници, теме истраживања и коришћени фoндови : Књ. 3, 1999-2003 / приредио Димитрије Спасојевић. - Београд : Србије и Црне Горе, 2008. - 277 стр. (лат.)

12. КОСИЋ, Василије

Инвентар АЈ-74 : Двор Краљевине Југославије : 1918-1948 / Василије Косић. – Београд : Архив Југославије, 2003 (Београд: Служба за заједничке послове савезне владе и савезних органа управе). - V, 214 стр.; 30 cm. – (Библиотека информативних средстава. Инвентари фондова и збирки) Преузмите инвентар у pdf формату, (1.11 MB) 

13. КОСИЋ, Василије

Фонд Министарства индустрије ФНРЈ 1944-1948 : инвентар АЈ-17 / Василије Косић. – Београд : Архив Југославије, 1999. – XXX, 175 стр. – (Библиотека информативних средстава. Инвентари фондова и збирки) Преузмите инвентар у pdf формату, (1.34 MB)

14. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирјана

Библиографија Архива Југославије / приредила Мирјана Милосављевић. - Београд : Архив Југославије, 1995. - 286 стр. ; 29 cm. - (Библиотека информативних средстава) (лат.) (распарчано)

15. МИЛОСАВЉЕВИЋ, Мирјана

Библиографија стручних радова из архивистике / приредила Мирјана Милосављевић. - Београд : Архив Југославије, 1995. - 202 стр. ; 29 cm. - (Библиотека информативних средстава) (лат.) (распарчано)

16. ПИЈЕВАЦ, Комнен

Водич кроз фондове Краљевине Југославије = A Guide Through the Holding Funds of the Kingdom of Yugoslavia / Комнен Пијевац, Миладин Милошевић, Вукман Боричић. – Београд : Архив Југославије, 2000. – 218 стр. : илустр.

17. Спровођење Уредбе о посебним мерама заштите регистратурског материјала и архивске грађе Федерације : (материјал са саветовања) / приредио Момчило Анђелковић. - Београд : Архив Југославије, 1990. - 63 стр. ; 21 cm (лат.) (распарчано)

18. СРНДОВИЋ, Сузана

Каталог штампане грађе у фондовима и збиркама Архива Југославије. Књ. 1. Збирке: Јован Јовановић Пижон, Милан Стојадиновић, Сава Н. Косановић, Ђура Поповић / Сузана Срндовић. – Београд : Архив Југославије, 1999. – 376 стр. – (Библиотека информативних средстава. Каталози) (лат.) (распарчано)

19. СРНДОВИЋ, Сузана

Библиографија југословенске исељеничке периодике у Северној и Јужној Америци до 1945 / Сузана Срндовић ; предговор и увод Предраг Крејић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2008. - 96 стр.

20. ВОДИЧ кроз збирке = A Guide Through Collections / Душан Јончић, Гојко Маловић, Саша Илић, Нада Петровић. - Београд : Архив Србије и Црне Горе, 2007 (Београд : Богдановић). - 188 стр. : илустр. ; 24 cm

21. Заштита архивске грађе Федерације / приредио Богдан Лекић. - Београд :Архив Југославије : Привредни преглед, 1988. - 184 стр. ; 20 cm (лат.) (распарчано)

22. ЖУПАНЧИЋ, Тонка

Збирка Милана Стојадиновића : инвентар АЈ-37 / Тонка Жупанчић. – Београд : Архив Југославије, 1999. – XXIX, 418 стр. – (Библиотека информативних средстава. Инвентари фондова и збирки)

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS