Часопис Архив - година XIV број 1-2
Data/Images/aj_cas_2013_kor_s.jpg

Издавач: Архив Југославије

ISSN: 1450-9733

година: 2013

број: 1-2

упутство за сараднике Преузмите овај документ у pdf формату (113.00 kB)
импресум Преузмите овај документ у pdf формату (225.00 kB) 

садржај часописа Преузмите овај документ у pdf формату (180.00 kB)
списак сарадника Преузмите овај документ у pdf формату (209.00 kB)
каталогизација Преузмите овај документ у pdf формату (64.00kB)

Садржај
ЦЕО ТЕКСТ   РЕЗИМЕ

АРХИВИСТИКА
Преузмите у pdf формату (307 kB) Драгош Петровић, Министарство спољних послова Краљевине Југославије – Протокол 1918–1941; (1912–1941) – установа и архивска грађа Преузмите у pdf формату (48.3 kB)  Преузмите у pdf формату (90.6 kB)
Преузмите у pdf формату (266 kB)  Предраг Крејић, Делегација Конзуларна представништва Краљевине Југославије у Сједињеним Америчким Државама (Њујорк и Чикаго) – установа и архивска грађа Преузмите у pdf формату (45.8 kB)  Преузмите у pdf формату (91.7 kB)
Преузмите у pdf формату (327 kB)  Бранко Пушица, Посланство Краљевине Југославије у Португалији – Лисабон 1917–1920; 1941–1945 (1941–1945) – установа и архивска грађа Преузмите у pdf формату (59.8 kB)  Преузмите у pdf формату (93.9 kB)
Преузмите у pdf формату (351 kB) Зорица Нетај, Збирка фотографија Архива Југославије – период Краљевине Југославије Преузмите у pdf формату (60.3 kB)  Преузмите у pdf формату (93.2 kB)
Преузмите у pdf формату (273 kB) Љубица Вуковић, Савезни суд 1945–2003 – установа и архивска грађа Преузмите у pdf формату (45 kB)  Преузмите у pdf формату (86.6 kB)
Преузмите у pdf формату (463 kB)  Видосава Ераковић, Однос југословенске државе (1945–1952) према архивама – прокламовано и стварно Преузмите у pdf формату (45 kB)  Преузмите у pdf формату (93 kB)
Преузмите у pdf формату (182 kB) Јелена Јовановић, Тијана Ковчић, Окружни народни одбор округа београдског 1944–1947 – установа и архивска грађа Преузмите у pdf формату (95.7 kB)  Преузмите у pdf формату (93 kB)
Преузмите у pdf формату (336 kB) Оливера Порубовић - Видовић,  Архиви и очување електронског документа Преузмите у pdf формату (41.9 kB)  Преузмите у pdf формату (83 kB)
Преузмите у pdf формату (160 kB) Катарина Марковић,  Архивска конвенција између Краљевине СХС и Краљевине Угарске Преузмите у pdf формату (46.2 kB)  Преузмите у pdf формату (91.9 kB)

ИСТОРИОГРАФИЈА
Преузмите у pdf формату (213 kB)  Светлана Љубљанац, Пољопривредне школе у Дунавској бановини 1929–1941  Преузмите у pdf формату (15.4 kB)  Преузмите у pdf формату (91.8 kB)
Преузмите у pdf формату (225 kB)  Ена Мирковић, ЧасописНаша стварност" 1936–1939   Преузмите у pdf формату (102 kB)  Преузмите у pdf формату (93.4 kB)
Преузмите у pdf формату (232 kB)  Ивана Божовић, Југословенска колонија у Јужној Африци 1941–1945. Преузмите у pdf формату (39.7 kB)  Преузмите у pdf формату (84.1 kB)
Преузмите у pdf формату (214 kB)  Небојша Петровић, Положај сељаштва у Војводини након укидања административних мера у пољопривреди 1953–1957   Преузмите у pdf формату (49.1 kB)  Преузмите у pdf формату (87.4 kB)
Преузмите у pdf формату (313 kB)  Петар Драгишић, С друге стране границе – с друге стране закона. Југословенски криминалци у иностранству у другој половини 60-их год.  Преузмите у pdf формату (39.9 kB)  Преузмите у pdf формату (94.8 kB)
Преузмите у pdf формату (265 kB)  Михаило Лукић, Разговори Јосипа Броза Тита и Александра Дубчека 9. и 10. августа 1968. у Храдчанима  Преузмите у pdf формату (42.3 kB)  Преузмите у pdf формату (85.8 kB)
Преузмите у pdf формату (1.4 MB)  Иван Хофман, Фотографија и историографија – нека размишљања Преузмите у pdf формату (10.1 kB)  Преузмите у pdf формату (87.4 kB)

ДОКУМЕНТА
Преузмите у pdf формату (2.1 MB)  Миладин Милошевић, Андрићев испит за пријем у дипломатску и конзуларну службу

ИЗ РАДА АРХИВА
Преузмите у pdf формату (286 kB)  Миладин Милошевић, Са Хуверовог института у Архив Југославије преузета збирка докумената др Милана Гавриловића, дипломате и политичара
Преузмите у pdf формату (337 kB)  Нада Петровић, Архив Југославије у 2013. години

Преузмите у pdf формату (909 kB)  ГАЛЕРИЈА

ИНФОРМАЦИЈЕ
Преузмите у pdf формату (325 kB)  Светлана Перовић Ивовић, 23. Међународни архивски дан Трст, 22–23. октобар 2013.

Преузмите у pdf формату (402 kB)  ПРИКАЗИ
  • Руски лекари у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца/Југославији, Биографски речник и анкете (1918–1946), Михил Горинов-мл., Марина Сорокина, Нада Петровић, Милан Медаковић, Ранка Рађеновић, Београд – Москва, 2012. (454)
    (Драгомир Бонџић)
  • Извештаји Министарства иностраних послова Краљевине Југославије за 1936. годину, књига VII, приредила Нада Петровић, Архив Југославије, Београд 2012 (702) (Драган Теодосић)
  • Југославија – Алжир, Зборник радова са научне конференције Алжир, 27. јануар 2013, Архив Југославије, Београд 2013 (168) (Јелена Ђуришић)
  • Драган Богетић, Љубодраг Димић, Београдска конференција несврстаних земаља. 1–6. септембра 1961. Прилог историји Трећег света, Београд, 2013. (583) (Нада Петровић)
  • Новинарска и дипломатска висока школа у Београду 1948–1953, приредио Драгомир Бонџић, Институт за савремену историју, Београд 2013 (427) (Ивана Божовић)
  • Милић Ф. Петровић, Имовина династије Петровић Његош – Зборник докумената (1918–1941), Црногорска академија наука и умјетности,  Подгорица, 2012, (801) (Владо Стругар)
  • Ненад Предојевић, Историско друштво у Новом Саду (1927–1941) 1861–1941, Аналитички инвентар (1927–1941), Архив Војводине, Нови Сад 2012, (287) (Дејан Јакшић) 

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS