Издања
Прочитај ми
Data/Images/aj_katalog_izdanja_2021_m.jpg

Поред прикупљања и обраде архивске грађе Архив се бави и издавачком делатношћу, којом се омогућава да и најширој стручној, научној и другој јавности буду доступна документа која се чувају у фондовима Архива. Издавачком делатношћу, односно публиковањем архивске грађе, Архив је постао један од генератора ширења знања о историји југословенске државе и друштва.

Издања Архива, као и издања других издавача публиковане архивске грађе Архива, налазе се у библиотекама, на факултетима и другим научним институцијама, као незаобилазна за сваког ко се сериозније бави новијом историјом Југославије и јужнословенских народа.

© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS