ШТАМПА – Библиотечка грађа у архивским фондовима и збиркама
Наслов Položajni nacrt posjeda gosp. dr. Vjekoslava Rotkvića, Vinogradarska cesta. kat. čest. 739, a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,nj,r,t,s. Упоредни наслов Поднаслов 1:1000 Аутор Gjuro Kastl Корпоративни аутор Година издавања Место издавања Zagreb Издавач b.i.
© Архив Југославије 2008 | designed & produced by MASSVision, powered by cMASS